Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

przyjmowanie_lekow_w_czasie_ciazy [2006/10/06 14:22] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +//**__Podatność płodu na uszkodzenie__**//
 +
 +
 +
 +//Wrażliwość płodu na działanie leków przyjmowanych przez matkę zmienia się zależnie od zaawansowania ciąży. Jest oczywiste, że nigdy nie będziemy dysponować pełnymi danymi pochodzącymi z badań wśród ludzi, nie możnabowiem przeprowadzić takich badań w warunkach kontrolowanych, jednak pewnych informacji pomocniczych mogą dostarczyć badania na zwierzętach.//
 +
 +//W okresie preimplantacyjnym i presomitowym, trwających u człowieka od dnia 0 do 18 dnia po zapłodnieniu, środki farmakologiczne działają na zasadzie "wszystko - albo - nic". //
 +//Dochodzi do zakończenia ciąży tj. poronienia lub trwa ona bez przeszkód.//
 +
 +//W okresie późniejszym czyli organogenezy, między 19 a 80 dniem, dochodzi do uszkodzenia tych tkanek lub narządów, które rozwijają się najszybciej.//
 +
 +
 +
 +__//**Uwagi farmakologiczne odnoszące się do ciąży**//__
 +
 +
 +
 +  - Ciąża może zmieniać wchłanianie leków podawanych doustnie. Ciężarna cierpiąca na niepowściągliwe wymioty usuwa lek z żołądka, natomiast zwolniona perystaltyka jelit może nasilić ekspozycję i wchłanianie wskutek wydłużenia czasu przechodzenia przez przewód pokarmowy.
 +
 +  - Ciąża może modyfikować dystrybucję leków w następstwie zmian objętości śród- i pozanaczyniowej.
 +
 +  - Ciąża zmienia interakcje lek-receptor z powodu pojawienia się i wzrastania nowych populacji receptorów lekowych w łożysku i w ciele płodu.
 +
 +  - Ciąża niejednokrotnie zmienia usuwanie leku wskutek zwiększenia nerkowego przepływu osocza, albo zwalnia proces usuwania leku w związku z jego magazynowaniem w dodatkowej tkance tłuszczowej.
 +
 +  - Na ogół ciąża nie wpływa na biotransformację leków, ich interakcje ani farmakokinetykę.
 +
 +//Trzeba podkreślić, że tkanka łożyska zapewnia słabą ochronę płodu, mimo że jest wyposażona w enzymy metabolizujące leki niemal w takim stopniu, jak wątroba matki. Właściwie "bariera łożyskowa" nie istnieje, z wyjątkiem przeszkody dla przenikania dużych cząsteczek białkowych. Płód nie dysponuje w pełnym zakresie możliwością metabolizowania środków farmakologicznych, których odtruwanie i usuwanie odbywa się tylko dzięki kontaktowi z krążeniem matczynym. Odnosi się to szczególnie do okresu bezpośrednio przed terminem porodu.//
 +
 +//Pomimo, że w odniesieniu do niewielkiej liczby stosowanych dziś leków (dopuszczonych do obrotu) znane jest ryzyko związane z ich toksycznym działaniem na zarodek lub płód należy zrezygnować z każdej niepotrzebnej interwencji farmakologicznej w czasie ciąży. Lekarz prowadzący ciążę stanowi najważniejsze źródło informacji o lekach i tylko on powinien decydować o ich ewentualnym stosowaniu.//
 +
 +//Poniżej wyłącznie dla celów poglądowo-informacyjnych, przedstawiono podział (zalecany lekarzom w USA (FDA) leków w kontekście ich stosowania w ciąży.//
 +
 +
 + 
 +
 +
 +__//**FDA OPUBLIKOWAŁA PIĘĆ "KATEGORII ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PODAWANIA LEKÓW KOBIETOM CIĘŻARNYM".**//__
 +
 +
 +//Można je w skrócie przedstawić w sposób następujący://
 +
 +  * **A.** Badania z grupą kontrolną nie wskazują na zagrożenie. 
 +Oznacza to, ze odpowiednio wykonane i sprawdzone w grupie kontrolnej badania przeprowadzone u ciężarnych kobiet nie ujawniły zagrożenia dla płodu.
 +
 +  * **B.** Brak dowodów, by lek stanowił zagrożenie dla płodu ludzkiego. Znaczy to, iż w badaniach na zwierzętach stwierdzono zagrożenie, lecz nie znalazło to potwierdzenia u ludzi, albo - jeśli nie przeprowadzono odpowiednich badań wśród ludzi - wyniki badań doświadczalnych są negatywne.
 +
 +  * **C.** Nie można wykluczyć ryzyka. 
 +Nie wykonano badań u ludzi, a badania eksperymentalne wykazały zagrożenie dla płodu, albo również nie zostały przeprowadzone. Potencjalne korzyści zastosowania danego leku mogąjednak usprawiedliwiać podjęcie takiego ryzyka.
 +
 +  * **D.** Dowody istnienia zagrożenia. 
 +Dane uzyskane w trakcie badań wdrożeniowych oraz raporty zbierane po dopuszczeniu leku do obrotu, dowodzą zagrożenia dla płodu. Również w takiej sytuacji potencjalne korzyści mogą przeważać nadpotencjalnym ryzykiem.
 +
 +
 +//**Leki należące do kategorii A.
 +**//
 +
 +
 +  * chlorek, cytrynian i glukonian potasu
 +
 +  * preparaty tarczycy: lewotyroksyna, liotyronina, tyreoglobulina i wyciąg tarczycy
 +
 +  * witaminy w dawkach nie przekraczających zalecanej dawki dziennej
 +
 +
 +
 +//**Leki należące do kategorii B.**//
 +
 +
 +
 +//leki przeciwhistaminowe//
 +
 +  * chlorfeniramina, cymetydyna, cyproheptadyna, dimenhydrynian, meklizyna,
 +ranitydyna
 +
 +//leki stosowane w zakażeniach//
 +
 +  * przeciwgrzybicze: amtbterycyna B, klotrimazol, mikonazol, nystatyna
 +
 +  * cefalosporyny (sprawdzić dane dotyczące konkretnego leku)
 +
 +  * penicyliny (sprawdzić dane dotyczące konkretnego leku)
 +
 +  * inne antybiotyki: klindainycyna, erytromycyna, polimyksyna B, spektynomycyna
 +
 +  * leki przeciwgruźlicze: etambutol
 +
 +  * sulfonamidy: sulfasalazyna (B/D), sulfonamidy (B/D)
 +
 +  * leki przeciwrzęsistkowe: metronidazol
 +
 +  * leki przeciw zakażeniom pęcherza moczowego: nitrofurantoina
 +
 +//leki działające na układ wegetatywny//
 +
 +  * parasympatykolityki (antycholinergiczne): glikopirolan
 +
 +  * sympatykomimetyki (adrenergiczne): rytodryna, terbutalina
 +
 +  * sympatykolityki: acebutolol, metoprolol, pindolol
 +
 +//leki wzmagające krzepliwość i antykoagulanty//
 +
 +  * trombolityki: urokinaza
 +
 +//leki krążeniowe//
 +  * acebutolol, pindolol
 +
 +//leki działające na ośrodkowy układ nerwowy//
 +
 +  * acetaminofen, butorfanol (B/D), fentanyl (B/D), hydromorfon (B/D), ibuprofen,
 +indometacyna (B/D), siarczan magnezu, maprotylina, meperydyna (B/D),
 +metadon (B/D), morfina (B/D), nalbufina (B/D), nalokson, naproksen,
 +oksykodon (B/D), oksymorfon (B/D), pentazocyna (B/D), sulindak (B/D)
 +
 +//środki stosowane w diagnostyce//
 +
 +  * indygokarmin
 +
 +//leki moczopędne//
 +
 +  * amilorid
 +
 +//leki przeciwbiegunkowe//
 +
 +  * loperamid, nalewka makowcowo-piołunowa
 +
 +//leki działajcie na przewód pokarmowy//
 +
 +  * dimenhydrynian, meklizyna
 +
 +//preparaty hormonalne//
 +
 +  * nadnerczowe: prednizolon, prednizon
 +
 +  * środki przeciwcukrzycowe: insulina
 +
 +  * przysadkowe: desmopresyna, wazopresyna
 +
 +  * tarczycowe: kalcytonina
 +
 +//inne leki'//
 +  * fenazopirydyna, probenecyd
 +
 +
 +
 +//**Leki należące do kategorii C.**//
 +
 +
 +
 +  * aminofilina
 +
 +  * aspiryna
 +
 +  * betametazon
 +
 +  * chloramtenikol
 +
 +  * chlorpromazyna
 +
 +  * deksametazon
 +
 +  * dekstroamfetamina
 +
 +  * difenhydramina
 +
 +  * disulfiram
 +
 +  * dokusan wapnia, potasu lub sodu
 +
 +  * efedryna
 +
 +  * guafenezyna
 +
 +  * heparyna
 +
 +  * izoniazyd
 +
 +  * kodeina (D, jeśli stosowana długotrwal lub w ciąży donoszonej)
 +
 +  * metylodopa
 +
 +  * prochlorperazyna
 +
 +  * propoksyfen (D, jeśli stosowany długotrwale)
 +
 +  * pseudoefedryna
 +
 +  * ryfampicyna
 +
 +  * teofilina
 +
 +  * fenylefryna trimetoprim
 +
 +  * furosemid wocizian chloralu
 +  
 +
 +
 +
 +//**Leki należące do kategorii D.**//
 +
 +
 +
 +  * azatiopryna kumaryna (pochodne)
 +
 +  * chinina kortyzon
 +
 +  * chlorambucii lit
 +
 +  * chlordiazepoksyd medroksyprogesteron
 +
 +  * chlorpropamid meprobamat
 +
 +  * cyklofosfamid metotreksat
 +  * etanol 
 +  * jeśli w dużych ilościach pentobarbital
 +
 +lub w sposób ciągły) 
 +  * rezerpina
 +
 +  * tenobarbital streptomycyna
 +
 +  * fenytoina tetracyklina
 +
 +  * kanamycyna tolbutamid 
  
 
przyjmowanie_lekow_w_czasie_ciazy.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/06 14:22 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki