Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:2_dni_zwolnienie_od_pracy [2006/09/21 14:36] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
  
 +
 +//Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 k.p.).//
 +
 +//Zwolnienie od pracy na 2 dni przysługuje wszystkim pracownicom, bez względu na wymiar czasu pracy.//
 +
 +//Wymiar zwolnienia nie jest uzależniony od liczby posiadanych przez pracownicę dzieci, a zatem pracownicy przysługują 2 dni zwolnienia nawet gdy ma np. 4 czy 6 dzieci.//
 +
 +//Prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 188 k.p., przysługuje od dnia urodzenia dziecka lub podjęcia pracy przez pracownicę wychowującą dziecko do lat 14. Przepisy nie uzależniają tego uprawnienia od przepracowania pełnego roku kalendarzowego, jak również nie zawierają ograniczeń co do terminów, w jakich pracownica może skorzystać z tego zwolnienia. W razie niewykorzystania przez pracownicę w danym roku przysługującego jej zwolnienia, pracownica ta nie ma prawa do tego zwolnienia w następnym roku kalendarzowym, jako zwolnienia zaległego. Zwolnienie od pracy na 2 dni pracownica może wykorzystać łącznie lub rozdzielnie, zależnie od swojej woli i potrzeb. Pracownica zwracając się do pracodawcy o udzielenie jej zwolnienia nie ma obowiązku motywowania swojej prośby. Wystarczające jest wskazanie, że chcę skorzystać z przysługującego jej uprawnienia do takiego zwolnienia.//
 +
 +//Z uprawnienia wynikającego z art. 188 k.p. mogą korzystać także pracownicy (np. ojcowie), z tym że jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia określonego w tym przepisie może korzystać jedno z nich (1891 § 1 k.p.).//
 +
 +//Należy także dodać, że w świetle art. 188 i 1891 k.p. brak jest podstaw prawnych do odmowy udzielenia zwolnienia od pracy określonego w art. 188 k.p. pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, w przypadku gdy matka tego dziecka korzysta z urlopu wychowawczego. Ponadto w sytuacji, gdy matka dziecka prowadzi działalność gospodarczą (nie pozostaje zatem w zatrudnieniu) pracownikowi – mężczyźnie wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, także będzie przysługiwało prawo do dwóch dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia//
 +
 +
 + --- //[[skarbel]] 2006/09/01 14:19//
 
wiki/2_dni_zwolnienie_od_pracy.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/21 14:36 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki