Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:5._badania_lekarskie [2006/09/21 14:48] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +//Przepis art. 185 k.p. nakłada na pracodawcę obowiązek udzielania pracownicy w ciąży zwolnień od pracy celem przeprowadzenia badań lekarskich. Obowiązek ten aktualizuje się, jeżeli są spełnione trzy przesłanki, a mianowicie badanie://
  
 +    * //jest zlecone przez lekarza, zlecenie to jest wiążące dla pracodawcy,//
 +    * //przeprowadzane jest w związku z ciążą,//
 +    * //nie może być przeprowadzone poza godzinami pracy.//
 +
 +//Lekarz decyduje o rodzaju i częstotliwości badań, a pośrednio także o czasie ich trwania.//
 +
 +//Za czas zwolnienia od pracy pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop.//
 +
 +//Podstawą korzystania przez kobietę z uprawnień związanych z ciążą jest zaświadczenie lekarskie stwierdzające ten stan. Zaświadczenie to jest wydawane w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz.332 z póź. zm.).//
 +
 +//Powinność przedstawienia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego spoczywa na pracownicy. Dopóki stan ciąży nie jest widoczny, podmiot zatrudniający jest obowiązany stosować przepisy o ochronie pracy kobiet w ciąży w oparciu o zaświadczenie lekarskie dostarczone przez pracownicę. Jeżeli natomiast w efekcie obserwacji pracodawca stwierdzi odmienny stan kobiety obowiązany jest stosować powołane przepisy, nawet gdyby kobieta zaniechała przedstawienia stosownego zaświadczenia lekarskiego.//
 
wiki/5._badania_lekarskie.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/21 14:48 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki