Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:6._zakaz_wypowiedzenia_warunkow_pracy_i_placy_kobiecie_w_ciazy [2006/09/21 14:46] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +//Zakaz wypowiedzenia dotyczy nie tylko wypowiedzenia rozwiązującego, lecz także i zmieniającego. Wynika to z art. 42 § 1 k.p., który stanowi, iż przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikającego z umowy warunków pracy i płacy.//
  
 +//Jednak wypowiedzenie zmieniające jest dopuszczalne na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 989 z późn. zm.), który stanowi, że jeżeli z przyczyn określonych ustawą nie jest możliwe dalsze zatrudnienie pracownicy będącej w ciąży lub korzystającej z urlopu macierzyńskiego pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy.//
 +
 +//Jeżeli skutkuje to obniżeniem wynagrodzenia, kobiecie w ciąży do dnia porodu przysługuje dodatek wyrównawczy, obliczany według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 63, poz. 289 z późn. zm.).//
 +
 + --- //[[skarbel]] 2006/09/21 14:45//
 
wiki/6._zakaz_wypowiedzenia_warunkow_pracy_i_placy_kobiecie_w_ciazy.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/21 14:46 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki