Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:7._ochrona_trwalosci_zatrudnienia [2006/09/21 14:53] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +//Zgodnie z art. 177 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży a także urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie.//
  
 +//Powyższych przepisów nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.//
 +
 +//W myśl art. 177 § 4 k.p. rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.//
 +
 +//W takich przypadkach pracodawca w uzgodnieniu z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową ustala termin rozwiązania stosunku pracy. W okresie do ustania zatrudnienia pracodawca powinien zapewnić pracownicy możliwość wykonywania pracy albo dotychczas wykonywanej, albo innej odpowiedniej ze względu na jej kwalifikacje i stan ciąży. W razie niemożliwości zapewnienia takiej pracy, pracownicy, na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 646 z późn. zm.), do dnia porodu przysługuje zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Okres pobierania tego zasiłku wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jest to tzw. powszechny okres zaliczalny, który uwzględnia się w stażu pracy w zakresie wszelkich uprawnień pracowniczych związanych z przyszłymi okresami zatrudnienia.//
 +
 + --- //[[skarbel]] 2006/09/21 14:52//
 
wiki/7._ochrona_trwalosci_zatrudnienia.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/21 14:53 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki