Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:choragon_gonadotropin_chorionic [2008/11/03 22:49] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +=== Choragon (Gonadotropina kosmówkowa) ===
  
 +
 +
 +== chorionic gonadotropin == 
 +hormonum 
 +G03GA 
 +== Działanie: == Hormon powstający w łożysku (glikoproteina), uzyskiwany w celach leczniczych przez ekstrakcję z moczu kobiet ciężarnych. Składa się on z dwóch podjednostek: a i b. Podjednostka a gonadotropiny kosmówkowej ma identyczną budowę, jak podjednostki a gonadotropin wydzielanych przez przysadkę mózgową. Podjednostki b różnią się między sobą sekwencją aminokwasów. Gonadotropina kosmówkowa wykazuje aktywność hormonu luteinizującego - LH oraz minimalną aktywność FSH. W organizmie LH powoduje owulację, tworzenie ciałka żółtego w jajnikach oraz kontroluje wytwarzanie progesteronu przez ciałko żółte. W ciąży hCG wydzielana jest przez łożysko i zastępuje gonadotropiny przysadkowe, których wydzielanie hamowane jest przez duże stężenie estrogenów i progesteronu. hCG stymuluje funkcję wewnątrzwydzielniczą ciałka żółtego. U mężczyzn podawanie hCG powoduje zwiększenie stężenia testosteronu i estrogenów. Odpowiednio dawkowana zwiększa stężenie testosteronu 24 h po podaniu, który maksymalne stężenie osiąga po 58 h, utrzymujące się 4-5 dni po przerwaniu podawania. Działanie hCG zależy od 2 czynników: długiego t1/2 w osoczu po podaniu i.m. oraz prawdopodobnie długiego t1/2 w komórkach (dłuższy niż w osoczu). Dlatego działanie biologiczne jest dłuższe niż czas eliminacji z osocza. 
 +
 +== Wskazania: == U kobiet: niepłodność spowodowana niewydolnością podwzgórzowo-przysadkową (I i II grupa wg WHO). Indukcja jajeczkowania u pacjentek z zespołem wielotorbielowatych jajników (z dużą ostrożnością). Monitorowana hiperstymulacja jajników w celu uzyskania komórek jajowych do zapłodnienia pozaustrojowego. U mężczyzn: leczenie substytucyjne w przypadku hipogonadyzmu hipogonadotropowego, leczenie zaburzeń zstępowania jąder, indukcja spermatogenezy w przebiegu zaburzeń układu podwzgórzowo-przysadkowego, opóźnione dojrzewanie związane z niedomogą gonadotropową przysadki. 
 +
 +== Przeciwwskazania: == Nadwrażliwość na hCG. U kobiet: torbiele jajników, krwawienia z dróg rodnych o nieustalonej etiologii, nowotwory sutka, endometrium lub jajnika, pierwotna niewydolność jajników, objawy zespołu hiperstymulacji jajników, hiperprolaktynemia o nieznanej przyczynie. U mężczyzn: rak sutka, rak gruczołu krokowego, przedwczesne dojrzewanie płciowe. U obydwu płci: niedoczynność tarczycy i(lub) nadnerczy, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, padaczka, migrena, astma oskrzelowa. 
 +
 +== Interakcje: == Nie są znane. 
 +
 +== Działanie niepożądane: == Reakcje alergiczne, osutka, ból w miejscu podania. Kobiety: zespół hiperstymulacji jajników, ciąża wielopłodowa. Mężczyźni: obrzęki, zatrzymanie sodu i wody, bóle głowy, zmęczenie, ginekomastia, przedwczesne dojrzewanie. 
 +
 +== Ciąża i laktacja: == Kategoria C. Zachować ostrożność w okresie karmienia piersią. 
 +
 +== Dawkowanie: == Lek podawany i.m., dawkowanie indywidualne zależne od istniejących wskazań i odpowiedzi klinicznej. Przykłady: == kobiety - obecnie rutynowo stosuje się wraz z pozostałymi gonadotropinami; po wcześniejszej stymulacji HMG lub FSH, gdy średnica pęcherzyka wynosi 17-19 mm, a stężenie estradiolu w surowicy wynosi 250-500 pg/ml, podaje się hCG najczęściej w dawce 5000 j.m. Protokół dawkowania w niskodawkowym leczeniu niepłodnych kobiet z zespołem wielotorbielowatych jajników: po uprzednim przygotowaniu przez podanie od 1. dnia cyklu początkowo 0,7 amp. (52 j.m./d) menotropin aż do osiągnięcia stężenia estrogenów tuż przed owulacją, gdy średnica pęcherzyka wynosi 17 mm podaje się jednorazowo 5000 j.m. hCG. Podczas leczenia obowiązuje monitorowanie stężeń estradiolu i LH oraz pomiar średnicy pęcherzyków za pomocą USG. Mężczyźni - leczenie wnętrostwa wg zaleceń WHO: i.m. niemowlętom 250 j.m. 2 razy w tyg. przez 5 tyg., do 6. rż. 500 j.m. 2 razy w tyg. przez 5 tyg., po 6. rż. 1000 j.m. 2 razy w tyg., przez 5 tyg. == Hipogonadyzm hipogonadotropowy == wg Santena i Paulsena: 4000 j.m. 3 razy w tyg., wg Weinsteina i Reitza: 5000 j.m. 3 razy w tyg., wg Klingmuellera i wsp.: 2500 j.m. 2 razy w tyg., wg Demura i wsp.: 3000 j.m. 3 razy w tyg. Podawanie hCG w powyższych dawkach umożliwia utrzymanie stacjonarnego, prawidłowego stężenia testosteronu w surowicy podczas przewlekłego leczenia oraz pojawienie się dojrzałości płciowej. Skojarzone podawanie hCG i HMG w leczeniu substytucyjnym: 4000 j.m. hCG 2 razy w tyg. w ciągu 6-8 tyg., a następnie podaje się 1500-2000 j.m. hCG równocześnie\\ z 1 amp. HMG (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 3 razy w tyg. przez przynajmniej 3 mies.\\ 
 +\\
 +== Uwagi == Ciąże w wyniku indukowania owulacji za pomocą preparatów gonadotropowych cechuje zwiększone ryzyko\\ wystąpienia poronień. Częściej występują ciąże mnogie.\\ 
 +\\ 
 +==Preparaty ==
 +gonadotropin chorionic\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +\\ 
 +Źródło: http://www.sfd.pl/%2A%2A%2A_Mini_Encyklopedia_%2A%2A%2A-t213335-s4.html
 +
 +
 +Choragon®5000
 +(Gonadotrophinum chorionicum)
 +
 +Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 5000j.m.
 +
 +Skład:
 +1 ampułka z proszkiem zawiera:
 +Substancja czynna:
 +Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG) 5000j.m.
 +Substancje pomocnicze:
 +Mannitol 6mg
 +Wodorotlenek sodu q.s. do pH6,5-7,5
 +1 ampułka z 1 ml rozpuszczalnika zawiera: 
 +chlorek sodu 9mg
 +woda do wstrzykiwań 995,0mg
 +kwas solny, rozc. q.s. do pH57
 +
 +Opis działania
 +Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG), wytwarzana przez łożysko, otrzymywana jest z moczu ciężarnych kobiet. Mechanizm działania HCG jest taki jak hormonu 1uteinizujacego (LH) przysadki.
 +HCG stymuluje wytwarzanie progesteronu i estradiolu w jajnikach.
 +Domięśniowe podanie HCG kobietom, u których stwierdzono dojrzale pęcherzyki Graafa, wywołuje owulację po około 36 godzinach po podaniu. Kilkakrotne wstrzyknięcie HCG powoduje podtrzymanie czynności ciałka żółtego i fazy wydzielniczej endometrium.
 +U chłopców i mężczyzn HCG pobudza wytwarzanie w jądrach testosteronu i innych hormonów płciowych, takich jak: dihydrotestosteron, 17OH- progesteron i estradiol. Działanie to jest wykorzystywane w leczeniu hipogonadyzmu hipogonadotropowego, wnętrostwa i opóźnionego dojrzewania płciowego.
 +
 +Wskazania do stosowania
 +U kobiet:
 +
 +
 +wywoływanie jajeczkowania (jeśli wskazane, po leczeniu stymulującym wzrost pęcherzyków Graafa) 
 +podtrzymanie czynności ciałka żółtego u kobiet z jego niewydolnością 
 +U mężczyzn:
 +
 +
 +wnętrostwo nie wynikające z przyczyn anatomicznych 
 +opóźnione dojrzewanie płciowe 
 +hipogonadyzm hipogonadotropowy, równocześnie z leczeniem ludzką gonadotropiną menopauzalną, HMG 
 +W celach diagnostycznych:
 +
 +
 +u dzieci w diagnostyce różnicowej wnętrostwa i wrodzonego braku jąder 
 +w celu oceny czynności jader u pacjentów z hipogonadyzmem hipogonadotropowym przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pobudzającego. 
 +Przeciwwskazania
 +nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu 
 +U kobiet:
 +
 +
 +nadmierne pobudzenie jajników 
 +guzy zależne od działania hormonów płciowych 
 +U mężczyzn:
 +
 +
 +wnętrostwo pochodzenia organicznego (po zabiegach operacyjnych w okolicy pachwinowej, nieprawidłowe ponadpowięziowe położenie jader, przepuklina pachwinowa) 
 +guzy zależne od działania hormonów płciowych 
 +Ostrzeżenia
 +Ostrożnie stosować w pacjentów, u których zatrzymanie wody w organizmie może być niebezpieczne, np. u pacjentów z niewydolnością krążenia, chorobami serca, niewydolnością nerek, migreną, astmą, padaczką.
 +W przypadku leczenia niepłodności u kobiet należy za pomoc badania ultrasonograficznego, badania cytohormonalnego wymazu z szyjki macicy i stężenia estradiolu w surowicy kontrolować stopień czynności jajników przed zastosowaniem HCG. W razie wystąpienia objawów nadmiernego pobudzenia jajników należy przerwać leczenie.
 +Wywoływanie jajeczkowania podawaniem HCG w połączeniu z HMG może powodować wzrost ryzyka wystąpienia ciąży mnogiej.
 +
 +Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią
 +HCG podawane w przypadku niewydolności fazy lutealnej pobudza wytwarzanie progesteronu przez co ułatwia implantację zapłodnionej komórki jajowej. Poza tym nie ma innych wskazań do podawania HCG w okresie ciąży i karmienia piersią.
 +
 +Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.
 +Jak dotąd nieznany.
 +
 +Oddziaływanie z innymi lekami
 +Nadmierne pobudzenie czynności jajników najczęściej spowodowane jest leczeniem skojarzonym z ludzką gonadotropiną menopauzalną (menotropiną, HMG) lub klomifenem.
 +Oddziaływanie z innymi lekami jest nieznane.
 +
 +Dawkowanie i sposób stosowania
 +U kobiet 
 +
 +wywoływanie jajeczkowania - jednorazowo podaje się domięśniowo 5000 lub 10000 j.m. 
 +podtrzymywanie czynności ciałka żółtego - 1500 do 5000 j.m. HCG podaje się domięśniowo, np. trzeciego, szóstego i dziewiątego dnia po owulacji. 
 +U mężczyzn:
 +
 +wnętrostwo u chłopców w wieku do 2 lat i powyżej 6 lat - zwykle podaje się domięśniowo od 500 do 2000 j.m. HCG na tydzień przez 5 tygodni. 
 +W szczególności chłopcom w wieku od 3 do 6 lat można podać domięśniowo 1500j.m. HCG na tydzień przez 3 tygodnie, jeśli wskazane, równocześnie z gonadoreliną (gonadoliberyną, GnRH).
 +
 +
 +opóźnione dojrzewanie płciowe - 1500j.m. HCG 2 do 3 razy w tygodniu domięśniowo przez 3 miesiące. 
 +hipogonadyzm hipogonadotropowy (równocześnie z ludzką gonadotropiną menopauzalną) – 1500 do 6000 j.m. HCG domięśniowo raz w tygodniu. 
 +W celach diagnostycznych - w diagnostyce różnicowej wnętrostwa i wrodzonego braku jąder oraz w celu oceny funkcjonowania jąder u pacjentów z hipogonadyzmem hipogonadotropowym przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pobudzającego podaje się jednorazowo domięśniowo 5000 j.m. preparatu Choragon®.
 +
 +Działania niepożądane
 +U kobiet: Podczas leczenia HCG w połączeniu z 1udzka gonadotropiną menopauzalną lub klomifenem może dojść do nadmiernego pobudzenia czynności jajników. Prowadzi to do powstawania dużych torbieli z tendencją do pękania, gromadzenia się płynu w jamie brzusznej i klatce piersiowej oraz powikłań zakrzepowo-zatorowych. Działania niepożądane mogą wystąpić z większym nasileniem u pacjentek w ciąży.
 +U mężczyzn: może pojawić się przejściowe lub długotrwale powiększenie gruczołów sutkowych, powiększenie gruczołu krokowego, trądzik, zatrzymanie wody w organizmie, powiększenie rozmiarów penisa, samoistne erekcje. Bardzo rzadko obserwowano niewielkie zaburzenia emocjonalne podobne do tych, jakie mogą wystąpić w początkowej fazie okresu dojrzewania.
 +
 +Długotrwale podawanie preparatu może prowadzić do powstania przeciwciał przeciwko HCG.
 +
 +Sposób postępowania po przedawkowaniu
 +W czasie równoczesnego stosowania HCG z 1udzką gonadotropiną menopauzalną lub klomifenem może dojść do nadmiernego pobudzenia czynności jajników u kobiet i przedłużającej się ginekomastii u mężczyzn.
 +Leczenie nie jest konieczne w przypadku pobudzenia jajników o niewielkim nasileniu, objawiającym się ich powiększeniem (5-7cm), wzrostem poziomu sterydów w surowicy i bólami brzucha. Pacjentka powinna jednak pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską.
 +Kontrola lekarska i leczenie objawowe są wskazane, gdy wielkość jajników wynosi 810cm, występują bóle brzucha, nudności i wymioty.
 +Leczenie szpitalne jest konieczne w przypadku znacznego powiększenia jajników (powyżej 10cm), gromadzenia się płynu w jamie brzusznej i klatce piersiowej z powiększeniem obwodu brzucha, bólami brzucha i dusznością oraz zwiększenia lepkości krwi, ilości hemoglobiny i płytek krwi z możliwością wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.
 +
 +Okres ważności
 +3 lata
 +
 +Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.
 +
 +Sposób przechowywania
 +Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 20°C.
 +
 +Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
 +
 +Dostępne opakowania
 +Opakowanie Choragon® 1500 zawiera:
 +
 +3 ampułki proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.
 +3 ampułki z 1 ml rozpuszczalnika każda
 +
 +Opakowanie Choragon® 5000 zawiera:
 +3 ampułki proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m.
 +3 ampułki z 1 ml rozpuszczalnika każda
 +
 +Wydaje się z przepisu lekarza
 +
 +Nazwa i adres wytwórcy
 +Ferring GmbH
 +Wittland 11
 +D-24109 Kiel
 +Niemcy
 +
 +Świadectwo Rejestracji MZ Nr 8608
 +Data sporządzenia ulotki: październik 2000
 +
 +Źródło:http://leki-informacje.pl/indeks,show,1,398,choragon_5000.html
 
wiki/choragon_gonadotropin_chorionic.txt · ostatnio zmienione: 2008/11/03 22:49 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki