Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:komputer [2006/09/17 19:54] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +1.Praca przy komputerze.\\ 
 +
 +Kobietom w ciąży nie wolno pracować przed monitorem komputerowym powyżej **4 godzin na dobę**. 
 +Gdyby jednak skrócenie do 4 godzin na dobę czasu pracy danej pracownicy było niemożliwe lub niecelowe, obowiązkiem pracodawcy będzie przeniesienie jej do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnienie pracownicy z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. W sytuacji gdy ewentualne przeniesienie do innej pracy lub zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku oraz skrócenie czasu pracy spowodują obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy przez cały okres ciąży.\\ 
 +
 +__Artykuł 176 Kodeksu pracy__\\ 
 +„Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych
 +dla zdrowia. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz tych prac.”\\ 
 +__Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.(Dz. U. z dnia 27 września 1996 r.)__\\ 
 +§ 1. „Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wymienionych w wykazie prac wzbronionych kobietom, stanowiącym załącznik do rozporządzenia.”\\ 
 +Załącznik: Wykaz prac wzbronionych kobietom:\\ 
 +V. Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych\\ 
 +1. Kobietom w ciąży:\\ 
 +4)  prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.\\ 
 +__Artukuł 179 Kodeksu pracy__\\ 
 +§ 2. Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią
 +przy pozostałych pracach wymienionych w przepisach wydanych na podstawie
 +art. 176 jest obowiązany dostosować warunki pracy do wymagań określonych
 +w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia
 +dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków
 +pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy
 +jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca jest obowiązany przenieść pracownicę
 +do innej pracy, a w razie braku takiej możliwości zwolnić pracownicę
 +na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.\\ 
 +§ 4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku
 +pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje
 +obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.\\ 
 +§ 5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje
 +prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.\\ 
 +
 +//[[JEMMA]] wrzesień 2006//
 +
 +
  
 
wiki/komputer.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/17 19:54 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki