Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:macierzynskie_dla_ojca [2006/09/03 20:44] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +1. **Część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec dziecka**. Warunkiem jest wykorzystanie przez kobietę po porodzie nie mniej niż 14 tygodni urlopu. Aby to zrobić ojciec musi złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Nastepnie matka składa w swojej firmie pisemny wniosek, że rezygnuje z części urlopu, załączając do niego zaświadczenie z firmy ojca, na którym będzie potwierdzenie o terminie rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego. Kobieta musi złożyć ten wniosek nie później, niż na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.\\ 
 +
 +Podstawa prawna:\\ 
 +__Kodeks pracy, Art.180__ \\ 
 +§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego,\\
 +ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim\\
 +przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi\\
 +- ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.\\ 
 +§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części\\ 
 +urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy;\\ 
 +do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika\\ 
 +- ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia\\ 
 +urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie\\ 
 +urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu\\ 
 +macierzyńskiego przez pracownicę.\\ 
 +
 +
 +2. W razie **śmierci matki dziecka**, również ojciec dziecka ma prawa wykorzystać urlop macierzyński\\
 +
 +Podstawa prawna:\\ 
 +__Kodeks pracy, Art.180__\\ 
 +§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi -
 +ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części
 +tego urlopu.\\ 
 +
 +
 +3. W sytuacjach wymienionych wyżej **zasiłek macierzyński** wypłacany jest ojcu dziecka.\\ 
 +
 +Podstawa prawna:\\ 
 +__USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art.29__\\ 
 +4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. \\ 
 +4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej - matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.\\ 
 +
 +//[[JEMMA]] wrzesień 2006//
 +
  
 
wiki/macierzynskie_dla_ojca.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/03 20:44 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki