Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:praca_w_nocy [2006/09/17 19:51] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Kobieta w ciąży nie może pracować w nocy.** Chroni ją Kodeks pracy. Nawet jeżeli wcześniej kobieta pracowała na nocne zmiany pracodawca musi, na okres jej ciąży, zmienić dla niej rozkład czasu pracy, tak aby umozliwić jej pracę poza porą nocną.\\ 
 +Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, pracodawca może przenieść ciężarną na inne stanowisko lub zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy. W takim przypadku pracownica zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.\\ 
  
 +Podstawa prawna:\\ 
 +__Kodeks pracy, Art. 178  § 1__.\\ 
 +Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. (...)\\ 
 +__Kodeks pracy. Art. 178<sup>1</sup>.__ \\ 
 +Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.(...)\\ 
 +__Kodeks pracy. Art 179__\\ 
 +§ 4. W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.\\ 
 +§ 5. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.\\ 
 +
 +//[[JEMMA]] wrzesień 2006//
 
wiki/praca_w_nocy.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/17 19:51 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki