Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:ustawy [2007/12/03 19:44] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - **Kodeks pracy**. Tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717,\\ 
 +http://www.pip.gov.pl/html/pl/html/k0000000.htm\\ 
  
 +2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. **o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa** (Dz. U.  z 2005 r.  r., Nr 31, poz. 267). http://www.mpips.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FDepartament+Ubezpieczen+Spolecznych%2FAkty+prawne%2Fchorobaimacierzynstwo.doc\\ 
 +
 +3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. **w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego** (Dz. U. Nr 230, poz. 2292, z 31 grudnia 2003 r.)\\ 
 +http://www.mps.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2FPrawo%2FPrawo+pracy%2Fudzielenie+urlopu+wychowawczego.doc\\ 
 +
 +4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. **w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet** (Dz. U. Nr 114, poz. 545, z 2002 r. Nr 127, poz. 1092)\\ 
 +http://www.mps.gov.pl/_download.php?f=userfiles%2FFile%2Fwarunkipracy%2Fakty+prawne%2F22.PraceKobiet.doc\\ 
 +
 +5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. **o świadczeniach rodzinnych** (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255), Tekst ujednolicony\\ 
 +http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20032282255&type=3&name=D20032255Lj.pdf\\ 
 +
 +6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2006 r. w **sprawie sposobu i trybu wydawania zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią** (Dz.U. 2006 nr 42 poz. 292)\\ 
 +http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20060420292&type=2&name=D20060292.pdf
 
wiki/ustawy.txt · ostatnio zmienione: 2007/12/03 19:44 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki