Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:wykaz_prac_zakazanych [2006/12/28 21:08] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +**Nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży przy nastepujących pracach:** 
  
 +(Pominięto prace, których nie wolno wykonywać wszystkim kobietom.)
 +
 +1) wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym\\ netto na wykonanie pracy, przekraczają 2.900 kJ na zmianę roboczą,\\ 
 +
 +2) prace wymienione w ust. 2-6, jeżeli występuje przekroczenie 1/4 określonych w nich wartości,\\ 
 +
 +3) prace w pozycji wymuszonej,\\ 
 +
 +4) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.\\ 
 +
 +5) prace w warunkach, w których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest większy od 1,5,\\ 
 +
 +6) prace w warunkach, których wskaźnik PMV (przewidywana ocena średnia), określany zgodnie z Polską Normą, jest mniejszy od -1,5,\\ 
 +
 +7) prace w środowisku, w którym występują nagłe zmiany temperatury powietrza w zakresie przekraczającym 15oC.\\ 
 +
 +8) prace w warunkach narażenia na hałas, którego: \\ 
 +a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie  pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB, \\ 
 +b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB, \\ 
 +c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB, \\ 
 +
 +9) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego: \\  
 +a) równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-\\ godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza \\ wartość 86 dB, \\ 
 +b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB, \\ 
 +
 +10) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego: \\ 
 +a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 \\ kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru \\ czasu pracy, \\ 
 +b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz \\ 
 +- przekraczają wartości podane w tabeli:\\ 
 +
 +
 +^        1        ^        2         ^          3              ^
 +| 10; 12,5; 16    | 77               | 100                     |
 +| 20              | 87               |      110                |
 +| 25              | 102              | 125                     |
 +| 31,5; 4         | 107              | 130                     |
 +
 +
 +gdzie: \\ 
 +1: Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz) \\ 
 +2: Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB) \\ 
 +3: Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB) \\ 
 +
 +11) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których: \\ 
 +a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla \\ trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s2, \\ 
 +b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyśpieszeń drgań \\ wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych, przekracza \\ 4 m/s2,\\ 
 + 
 +12) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.\\ 
 +
 +13) prace w zasięgu pól elektromagnetycznych o natężeniach przekraczających wartości dla sfery bezpiecznej,\\ 
 +
 +14) prace w środowisku, w którym występuje przekroczenie 1/4 wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń promieniowania nadfioletowego, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,\\ 
 +
 +15) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego,\\ 
 +
 +16) prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.\\ 
 +
 +17) praca na wysokości - poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przed upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach,\\ 
 +
 +18) prace w wykopach oraz w zbiornikach otwartych,\\ 
 +
 +19)   prace nurków oraz wszystkie prace w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia,\\ 
 +
 +20) prace stwarzające ryzyko zakażenia: wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV, wirusem cytomegalii, pałeczką listeriozy, toksoplazmozą,\\ 
 +
 +21) prace przy obsłudze zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi i inwazyjnymi.\\ 
 +
 +22) prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych i o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym, określonych w odrębnych przepisach,\\ 
 +
 +23) prace w narażeniu na niżej wymienione substancje chemiczne niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy: \\ 
 +– chloropren, \\ 
 +– 2-etoksyetanol, \\  
 +– etylenu dwubromek, \\  
 +– leki cytostatyczne, \\  
 +– mangan, \\ 
 +– 2-metoksyetanol, \\ 
 +– ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, \\ 
 +– rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne, \\ 
 +– styren, \\ 
 +– syntetyczne estrogeny i progesterony, \\ 
 +– węgla dwusiarczek, \\ 
 +– preparaty od ochrony roślin, \\ 
 +
 +24) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń.\\
 +
 +25) prace w wymuszonym rytmie pracy (na przykład na taśmie),\\ 
 +
 +26) prace wewnątrz zbiorników i kanałów,\\ 
 +
 +27) prace stwarzające ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego, np. gaszenie pożarów, udział w akcjach ratownictwa chemicznego, usuwanie skutków awarii, prace z materiałami wybuchowymi, prace przy uboju zwierząt hodowlanych oraz obsłudze rozpłodników.\\ 
 +
 +
 +
 +Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r.w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. \\ 
 +[[JEMMA]] październik 2006
 
wiki/wykaz_prac_zakazanych.txt · ostatnio zmienione: 2006/12/28 21:08 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki