Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:zaliczka_alimentacyjna [2006/10/09 13:20] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
  
 +
 +Zastąpiła we wrześniu zeszłego roku dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka. Przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli zostały zasądzone prawomocnym wyrokiem sądu alimenty i ich egzekucja jest bezskuteczna. Mogą ją otrzymać np. panna lub kawaler z dzieckiem (przy dochodzie 583 zł na osobę w rodzinie). Zaliczka alimentacyjna należy się do 18. roku życia, a osobie uczącej się lub studiującej, nawet dłużej, bo do ukończenia 24 lat. Na razie wysokość zaliczki alimentacyjnej pozostaje bez zmian. Natomiast dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje tylko w określonych sytuacjach:
 +
 +• gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje
 +
 +• ojciec dziecka jest nieznany
 +
 +• przysługuje osobie uczącej jeżeli oboje rodzice nie żyją
 +
 +Dla kogo zaliczka alimentacyjna
 +
 +Aby ją otrzymać, musisz mieć wyrok lub ugodę sądu o przyznaniu alimentów (gdy dłużnik ich nie płaci albo płaci nieregularnie). Wysokość zaliczki alimentacyjnej nie może być większa niż zasądzone alimenty.
 +
 +Przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, jednak nie więcej niż:
 +
 +• po 170 zł miesięcznie na dziecko (250 zł, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność), gdy w rodzinie jest jedno lub dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki (tzn. jeżeli ojciec dziecka powinien płacić 400 zł, to dziecko zaliczki alimentacyjnej otrzyma jedynie 170 zł);
 +
 +• po 120 zł miesięcznie na dziecko (170 zł dla dzieci niepełnosprawnych), gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.
 +
 +Dla tych, którzy żyją w skrajnym ubóstwie (maksymalny dochód 291,50 zł na osobę miesięcznie), ustawa przewiduje wyższą pomoc:
 +
 +• po 300 zł miesięcznie na dziecko (380 zł, jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność) w przypadku rodzin, w których jest jedno lub dwoje dzieci z prawem do zaliczki;
 +
 +• po 250 zł miesięcznie na dziecko (300 zł, gdy jest niepełnosprawne), jeżeli w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.
 +
 +Także kobieta w czasie rozwodu lub separacji ma prawo do zaliczki, o ile spełnia pozostałe warunki (wysokość dochodu). Zaliczkę otrzymuje przez rok, o ile wystąpiła z pozwem o rozwód lub separację. Gdy w ciągu roku sąd nie orzeknie rozwodu - pomoc przepadnie.
 +
 +Uwaga! Prawo do zaliczki alimentacyjnej możesz stracić, jeśli rozwiodłaś się z ojcem swoich dzieci i masz zasądzone alimenty, ale żyjesz w konkubinacie z ojcem jednego z dzieci lub ponownie wyszłaś za mąż i wspólnie wychowujecie dzieci. Możesz się jednak starać o zasiłek rodzinny i inne dodatki, ale już nie z tytułu samotnego wychowywania dziecka. Oczywiście cały czas warunkiem do jego otrzymywania jest niski dochód.
 +
 +Uwaga! Zaliczka nie należy się także, gdy dziecko:
 +
 +• przebywa w domu dziecka, domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub zakładzie poprawczym;
 +
 +• uczy się w szkole zapewniającej utrzymanie i wyżywienie;
 +
 +• mieszka u rodziny zastępczej;
 +
 +• zawarło związek małżeński;
 +
 +• gdy samo ma dziecko i jest uprawnione do pobierania na nie zasiłku rodzinnego.
 +
 +Jakie dokumenty przygotować
 +
 +Do wniosku o zaliczkę dołączasz:
 +
 +• zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji lub informację z sądu okręgowego o stanie egzekucji;
 +
 +• oświadczenie, że spełniasz ustawowe warunki (patrz powyżej) i przekazałeś komornikowi rzetelnie wszystkie istotne informacje;
 +
 +• zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów.
 +
 +Uwaga! W przypadku, gdy dłużnik, czyli drugi z rodziców, mieszka poza granicami Polski i nie chce płacić, jego dziecko ma także prawo otrzymywać pomoc od państwa. Wystarczy wystąpić do gminy z wnioskiem o ustalenie zaliczki alimentacyjnej (wzór wniosku znajdziesz na www.gospodarka.gazeta.pl/pieniadze) i dołączyć do niego informację z sądu okręgowego lub zaświadczenie z zagranicznej instytucji egzekucyjnej o tym, czy udało się pozyskać alimenty od dłużnika w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Jeżeli egzekucja alimentów jest niemożliwa, zaliczka zostanie przyznana i będzie wypłacana od miesiąca złożenia wniosku w sądzie okręgowym. 
 
wiki/zaliczka_alimentacyjna.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/09 13:20 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki