Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:zapomoga_z_tytulu_urodzenia_sie_dziecka_czyli_t.zw._becikowe [2006/10/26 22:01] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, niezależnie od uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz od dochodu rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na dziecko wprowadzona ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 12, poz. 67). 
 +Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) jest świadczeniem rodzinnym. 
 +Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 ust. 1 pkt 8 stanowi, iż świadczenia rodzinne są wolne od podatku dochodowego. 
  
 +Zapomoga przysługuje: \\ 
 +1. matce, \\ 
 +2. ojcu lub \\ 
 +3. opiekunowi prawnemu dziecka. \\ 
 +
 +Pisemny wniosek o jednorazową zapomogę można złożyć od dnia 9 lutego 2006 r. w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie trzech miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania. \\ 
 +
 +Do pisemnego wniosku o zapomogę powinny być dołączone następujące dokumenty: \\ 
 +
 +1. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka; \\ 
 +2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; \\ 
 +3. pisemne oświadczenie, że na dziecko nie została już pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (np. przez drugiego z rodziców). \\
 +
 +//Źródło: http://www.mps.gov.pl/index.php?gid=809//
 
wiki/zapomoga_z_tytulu_urodzenia_sie_dziecka_czyli_t.zw._becikowe.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/26 22:01 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki