Okienko eksperta - ABC eksperta

Po analizie sytuacji w programie „28dni” oraz wypowiedzi wielu uczestniczek, przedstawiam poniższe proponowane zasady pracy eksperta.

 1. Ekspert jest osobą, która ma uprawnienia do nauczania metod(y) NPR potwierdzone dyplomem określonej organizacji (ukończony kurs nauczycielski metody).
 2. Ekspert służy swoją wiedzą i umiejętnościami wszystkim użytkownikom „28dni”
 3. Ekspert pomaga interpretować wykresy, ale nie wykonuje interpretacji zamiast osoby zainteresowanej. Ma wyjaśniać trudne sprawy, a nie zastępować użytkownika. Prośba o „zinterpretowanie wykresu” jest więc nieporozumieniem.
 4. Ekspert nie naucza metody poprzez dawanie podstawowych odpowiedzi - od tego są kursy (np. „Kurs 28dni”) i egzaminy.
 5. Ekspert może dawać wskazówki co do zmian w stylu (trybie i warunkach) życia, które pozwolą na „uporządkowanie” wykresu.
 6. Ekspert NIE JEST DORADCĄ życia małżeńskiego. Każdy sam decyduje kiedy i jak współżyć.
 7. Ekspert nie odpowiada (także karnie!) za wyniki działań podjętych lub niepodjętych przez użytkowniczki na podstawie wypowiedzi eksperta. Pełną odpowiedzialność za decyzje i działania ponosi wyłącznie użytkownik „28dni”.
 8. Ekspert odpowiada na stawiane pytania szczegółowe tylko bezpośrednio do niego adresowane (nie na forum!)
 9. Ekspert może skierować zadane mu pytanie do innego eksperta o ile uzna, że tamten lepiej odpowie na to pytanie.
 10. Ekspert ma prawo wymagać od pytającego dodatkowych informacji i wyjaśnień, które pozwala mu na udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie.
 11. Ekspert udzielając porady interpretacyjnej wykresu powinien podać według zasad jakiej metody NPR udziela odpowiedzi. Nie wystarczy, że w swoim profilu podał, że jest nauczycielem określonej metody.
 12. Ekspert nie czyta wszystkich wypowiedzi na forum ani komentarzy do wykresów; nie wyszukuje więc tam pytań czy apeli skierowanych do siebie - mogą pozostać bez odpowiedzi! Dotyczy to także dyskusji na forum z udziałem eksperta (ekspert nie ma obowiązku śledzenia dyskusji, nawet rozpoczętej przez siebie).
 13. Ekspert może włączać się do dyskusji na własne życzenie.

autor: petomasz

 
wiki/abc_eksperta.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/23 16:35 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki