Okienko eksperta - ABC podręczników

Przedstawiamy najnowsze wydania dostępnych w Polsce podręczników i książek o metodach naturalnego planowania rodziny. Zalecamy sprawdzenie, czy nie ma nowszych wydań.

Metoda Billingsa owulacyjna (dr John J Billings, Melbourne, Australia)

Evelyn L. Billings – Nauczanie metody owulacji Billingsa. Związek między zjawiskami fizjologicznymi a przebiegu cyklu miesiączkowego a obserwacjami samej kobiety – Pallottinum, Poznań 1998; ISBN 83-7014-329-6; stron 15, format A5 (oryginał zatwierdzony przez WOOMB)

Evelyn L. Billings, John J. Billings i Maurice Catarinich – Atlas metody owulacji Billingsa. Obraz śluzu w czasie płodności i niepłodności. Dwa dodatki: Erik Odeblad – Szyjka macicy, pochwa i płodność; James B. Brown – Podstawy naukowe metody owulacji – wyd. Pallottinum, Poznań 1998 (wyd. V uzupełnione); ISBN 83-7014-302-4; stron127, format A4 (oryginał zatwierdzony przez WOOMB) [najlepszy podręcznik do metody z bogatą stroną naukową]

(dr) Evelyn Billings i Ann Westmore – Metoda Billingsa. Sterowanie płodnością bez pomocy środków farmakologicznych i mechanicznych – Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986; ISBN 83-211-0740-0; stron 160, format A5 [podstawowe opracowanie naukowe metody owulacji, dziś już nieco historyczne]

Anna Capella – Zgodnie z naturą. Metoda Billingsa – wyd. BBE, Torino, Włochy (wydanie zatwierdzone przez WOOMB), 1985 (?), stron 48, format 19×19 cm [popularna książeczka]

(doc.) Włodzimierz Fijałkowski – Naturalny rytm płodności – PZWL, Warszawa 1991 (wyd. IV popr.); ISBN 83-200-1573-1; stron 64, format A5 [także omówione podstawy naukowe NPR i inne metody]

Mercedes Arzu Wilson – Miłość i płodność. Metoda owulacji naturalną metodą regulacji poczęć. Dodatek: Metoda owulacji. Rozwój i uzasadnienie naukowe – Wydawnictwo WAM, Kraków 1995 (wyd. II); ISBN 83-7097-178-4; stron 80, format <A5; 14×14 cm [popularny opis metody i część naukowa]

Metoda polska (dr Teresa Kramarek, Poznań, Polska)

Teresa Kramarek – Naturalne planowanie rodziny i jego biologiczne uwarunkowania – wyd.: Fundacja „Głos dla życia”, Poznań 1997, ISBN 83-86345-35-7, stron 112, format A4

Teresa Kramarek – Rozpoznawanie okresowej płodności małżeństwa. Metoda objawowo-termiczna - wyd.: Fundacja „Głos dla życia”, Poznań 2001 (wyd. II popr.), ISBN 83-86345-95-0, stron 48, format A5 [ładnie opracowany podręcznik]

Teresa Kramarek i Anna Maciołek – Karty obserwacji. Ćwiczenia na kurs dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny – wyd. Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”, Rzeszów 2004; ISBN 83-89123-78-9; stron 75, format A4

Anna Maciołek – Rozpoznawanie płodności (zeszyt ćwiczeń) – wyd. Arch. Ośrodek duszpasterstwa Rodzin, Przemyśl (bez daty, przed 2001); stron 43, format A5 [przykłady kart i ich analiza]

Elżbieta Wójcik – Naturalna regulacja poczęć. Metoda objawowo-termiczna – PZWL, Warszawa 1991 (wyd. IV uzup.); ISBN 83-200-1592-8; stron 30, format A5

Metoda angielska (dr Anna Flynn i prof. John Kelly, NFP Centre, Birmingham Maternity Hospital, Birmingham, Wielka Brytania; później - dr Alina Lichtarowicz, Polska)

Klaudia Kosmala i Henryk Krzysteczko – Odpowiedzialne rodzicielstwo – Wydawnictwo „Powiernik Rodzin”, Katowice 1996; ISBN 83-85645-039; stron 255, format A5 [cz. II: K. Kosmala – Biologiczne uwarunkowania i konsekwencje rodzicielstwa – tu omówione NPR i metody Roetzera i angielska]

(dr) Alina Lichtarowicz – Kiedy jestem płodna a kiedy nie – Wydawnictwo Unia, Katowice 2001 (wydanie VII zmienione), ISBN 83-86250-23-2; stron 48, format >B6 [książka do użytku nie tylko szkolnego; uwaga – nie korzystać ze starszych wydań, bo podają stare, nieaktualne zasady]

Naturalne Planowanie Rodziny, metoda wielowskaźnikowa podwójnego sprawdzenia. Zeszyt ćwiczeń, tom I: cykle w okresie rozrodczym - – wyd. Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa 2002; ISBN 83-85274-92-8; stron 69, format A4 [60 kart obserwacji cykli z opisem]

(praca zbiorowa pod redakcją Anieli Samoć) – Naturalne planowanie rodziny. Podręcznik dla nauczycieli NPR – wyd. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gdańskiej, Gdańsk 2002 (wyd. III popr.); ISBN 83-902388-0-5; stron 75, format A5 [tzw. „żółta książeczka”; uwaga – poprzednie wydania maja stare zasady metody!]]

(praca zbiorowa pod redakcją prof. Michała Troszyńskiego) - Naturalne planowanie rodziny. Podręcznik dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny – wyd. Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa 2005; ISBN 83-89621-15-0; stron 232, format B5 [cenna pozycja dla pragnących poszerzyć wiedzę]

Alicja Tusz – Naturalna wieloobjawowa metoda rozpoznawania płodności – Wyd. WAM, Kraków 1996, ISBN 83-7097-182-2; stron 126, format A5 [knot! zbyt wiele poważnych błędów w opisach fizjologii i metody]

Metoda Thymy (Jan Paweł Mucharski ps. Paul Thyma, USA, Polska)

Jan Paweł Mucharski – Naturalne planowanie rodziny – Lubartów 2001 (wyd. IV poszerzone); ISBN 83-7300-046-1; stron 70, format A5

Paweł Thyma – Godne miłości planowanie potomstwa – nakładem autora, Warszawa 1992 (wydanie IV poszerzone); stron 80, format A5 [podstawowy podręcznik metody]

Metoda Roetzera (prof. Josef Roetzer - Austria)

Beata Helizanowicz, Jan Łażewski i Elżbieta Wójcik - Cykle nietypowe w interpretacji metody objawowo-termicznej wg prof. Józefa Roetzera – Numer specjalny czasopisma „Naturalnego Planowania Rodziny” (grudzień 1999), wyd. „Pro Humana Vita”, Kraków 1999; stron 44, format A4

Karty ćwiczeń na kurs podstawowy – INER, Warszawa 1997; ISBN 83-907834-0-`1; stron 36, format A4 [przykładowe karty z interpretacją]

Klaudia Kosmala i Henryk Krzysteczko – Odpowiedzialne rodzicielstwo – Wydawnictwo „Powiernik Rodzin”, Katowice 1996; ISBN 83-85645-039; stron 255, format A5 [cz. II: K. Kosmala – Biologiczne uwarunkowania i konsekwencje rodzicielstwa – tu omówione NPR i metody Roetzera i angielska]

Josef Roetzer – Sztuka planowania rodziny – Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2005; ISBN 83-7146-225-5; stron 128, format >B6 [podręcznik; spis literatury naukowej i wykaz instruktorów metody w Polsce]

Elżbieta Wójcik – Naturalne planowanie rodziny. Metoda objawowo-termiczna według prof. dra med. J. Roetzera – wyd. Rubikon, Kraków 2002; ISBN 83-88725-16-5, stron 72, format kieszonkowy (14×13 cm)

Małgorzata Wrochna – Będą jednym ciałem… – Wyd. Apostolicum, Ząbki 2003; ISBN 83-86345-31-4; stron 128+8; format A5 [o metodzie „własnej” podobnej do Roetzera jest jeden rozdział; ma dużo błędów; odradzamy korzystanie!]

Metoda LMM (Liga Małżeństwo Małżeństwu, Piaseczno, Polska; ….

Domowy kurs naturalnego planowania rodziny – Liga Małżeństwo Małżeństwu, Piaseczno …….

Metoda niemiecka (Grupa Robocza NPR, Duesseldorf, Niemcy)

(praca zbiorowa) - Naturalne planowanie rodziny - wyd. Diogenes, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001; ISBN 83-7311-139-5; stron 128, format A5 [dobry podręcznik przygotowany przez autorów metody]

(dr) Elizabeth Raith, (dr) Petra Frank i (prof.) Guenter Freundl – Naturalne metody planowania rodziny. Poradnik medyczny – Springer i PWN, Warszawa 1997; ISBN 83-86637-16-1; stron 264, format A5 [bardzo dobry poradnik opracowany przez współautorów metody; obszerna część naukowa i spis literatury naukowej]

Metoda Kippleyów („amerykańska”, John i Sheila Kippley; CCL, ……..USA; w Polsce – LLM, Piaseczno)

John i Sheila Kippley – Sztuka naturalnego planowania rodziny – Liga Małżeństwo Małżeństwu, Piaseczno 2002; ISBN 83-86491-52-5; stron 272, format A5 [uwaga – poprzednie wydania są innym tłumaczeniem!]

Opracowania ogólne

Andrzej Pęczak – Naturalne planowanie rodziny dla opornych – Wydawnictwo AND, Warszawa 1995; ISBN 83-903847-2-8; stron 144, format A5 [omówione podstawy fizjologiczne i różne metody; spis nauczycieli metod]

(praca zbiorowa pod red. prof. Zbigniewa Szymańskiego) - Płodność i planowanie rodziny. Kompendium dla pracowników służby zdrowia oraz instruktorów poradnictwa rodzinnego – Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2004; ISBN 83-89318-30-X; stron 296, format B5 [omówione metody angielska, Roetzera, polska i Billingsa oraz podstawy naukowe NPR; nieco błędów]

Urszula Dudziak i Alina Deluga – Naturalne planowanie rodziny. Wybrane zagadnienia – wyd. Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2006; ISBN 83-88531-97-2, stron 168, format A5

Inne materiały:

„Głos dla życia” – Magazyn służby życiu i rodzinie. Dwumiesięcznik, wyd. Fundacja „Głos dla życia”, Poznań; ISSN 1231-20zX

„Naturalne planowanie rodziny” – miesięcznik

„Zeszyty Naukowe INER” – nieregularne; zeszyt 1 (2002), z. 2 (2004), z. 3 (2005) [bardzo cenne prace naukowe]

W językach obcych (tylko do metod innych niż wymienione wyżej)

Metoda CLER (“francuska”; CLER, Paryż, Francja)

Isabelle & Didier Niclas – Methodes naturelles de regulation des naissances. Vivre autrement la sexualite – Ed. de l’Emmanuel, Paris (bez daty wydania, 2002?), ISBN 2-914083-24-6; stron 71, format 21×21 cm

Metoda Creighton Model (Thomas W. Hilgers, Omaha, Nebraska, USA)

(dr) Thomas W. Hilgers – Reproductive Anatomy & Physiology. A promer for FertilityCare Professionals – Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE 2004 (wyd. II, dodruk III); ISBN 0-9626485-6-6; stron 206+10, format A4 [wersja skrócona dużego podręcznika]

(dr) Thomas W. Hilgers – The medical & surgical practice of NaProTechnology – wyd. Thomas W. Hilgers i Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE 2004; ISBN 0-9744147-0-0; stron 1243 (!!), format A4 [poważna praca naukowa o metodzie; w Polsce są tylko 2 egzemplarze!]

 
wiki/abc_podrecznikow.txt · ostatnio zmienione: 2007/02/26 22:24 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki