Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:abc_podrecznikow [2007/02/26 22:24] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +===== Okienko eksperta - ABC podręczników =====
 +
 +Przedstawiamy najnowsze wydania dostępnych w Polsce podręczników i książek o metodach naturalnego planowania rodziny. Zalecamy sprawdzenie, czy nie ma nowszych wydań.
 +
 +**Metoda Billingsa owulacyjna (dr John J Billings, Melbourne, Australia)**
 +
 +//Evelyn L. Billings – Nauczanie metody owulacji Billingsa.// Związek między zjawiskami fizjologicznymi a przebiegu cyklu miesiączkowego a obserwacjami samej kobiety – Pallottinum, Poznań 1998; ISBN 83-7014-329-6; stron 15, format A5 (oryginał zatwierdzony przez WOOMB)
 +
 +//Evelyn L. Billings, John J. Billings i Maurice Catarinich – Atlas metody owulacji Billingsa.// Obraz śluzu w czasie płodności i niepłodności. Dwa dodatki: Erik Odeblad – Szyjka macicy, pochwa i płodność; James B. Brown – Podstawy naukowe metody owulacji – wyd. Pallottinum, Poznań 1998 (wyd. V uzupełnione); ISBN 83-7014-302-4; stron127, format A4 (oryginał zatwierdzony przez WOOMB) [najlepszy podręcznik do metody z bogatą stroną naukową] 
 +
 +//(dr) Evelyn Billings i Ann Westmore – Metoda Billingsa.// Sterowanie płodnością bez pomocy środków farmakologicznych i mechanicznych – Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1986; ISBN 83-211-0740-0; stron 160, format A5 [podstawowe opracowanie naukowe metody owulacji, dziś już nieco historyczne]
 +
 +//Anna Capella – Zgodnie z naturą.// Metoda Billingsa – wyd. BBE, Torino, Włochy (wydanie zatwierdzone przez WOOMB), 1985 (?), stron 48, format 19x19 cm [popularna książeczka]
 +
 +//(doc.) Włodzimierz Fijałkowski – Naturalny rytm płodności// – PZWL, Warszawa 1991 (wyd. IV popr.); ISBN 83-200-1573-1; stron 64, format A5 [także omówione podstawy naukowe NPR i inne metody]
 +
 +//Mercedes Arzu Wilson – Miłość i płodność.// Metoda owulacji naturalną metodą regulacji poczęć. Dodatek: Metoda owulacji. Rozwój i uzasadnienie naukowe – Wydawnictwo WAM, Kraków 1995 (wyd. II); ISBN 83-7097-178-4; stron 80, format <A5; 14x14 cm [popularny opis metody i część naukowa]
 +
 +**Metoda polska (dr Teresa Kramarek, Poznań, Polska)**
 +
 +//Teresa Kramarek – Naturalne planowanie rodziny i jego biologiczne uwarunkowania// – wyd.: Fundacja „Głos dla życia”, Poznań 1997, ISBN 83-86345-35-7, stron 112, format A4
 +
 +//Teresa Kramarek – Rozpoznawanie okresowej płodności małżeństwa.// Metoda objawowo-termiczna - wyd.: Fundacja „Głos dla życia”, Poznań 2001 (wyd. II popr.), ISBN 83-86345-95-0, stron 48, format A5 [ładnie opracowany podręcznik]
 +
 +//Teresa Kramarek i Anna Maciołek – Karty obserwacji.// Ćwiczenia na kurs dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny – wyd. Stowarzyszenie „Miłość i Odpowiedzialność”, Rzeszów 2004; ISBN 83-89123-78-9; stron 75, format A4
 +
 +//Anna Maciołek – Rozpoznawanie płodności (zeszyt ćwiczeń)// – wyd. Arch. Ośrodek duszpasterstwa Rodzin, Przemyśl (bez daty, przed 2001); stron 43, format A5 [przykłady kart i ich analiza]
 +
 +//Elżbieta Wójcik – Naturalna regulacja poczęć.// Metoda objawowo-termiczna – PZWL, Warszawa 1991 (wyd. IV uzup.); ISBN 83-200-1592-8; stron 30, format A5
 +
 +
 +**Metoda angielska (dr Anna Flynn i prof. John Kelly, NFP Centre, Birmingham Maternity Hospital, Birmingham, Wielka Brytania; później - dr Alina Lichtarowicz, Polska)**
 +
 +//Klaudia Kosmala i Henryk Krzysteczko – Odpowiedzialne rodzicielstwo// – Wydawnictwo „Powiernik Rodzin”, Katowice 1996; ISBN 83-85645-039; stron 255, format A5 [cz. II: K. Kosmala – Biologiczne uwarunkowania i konsekwencje rodzicielstwa – tu omówione NPR i metody Roetzera i angielska]
 +
 +//(dr) Alina Lichtarowicz – Kiedy jestem płodna a kiedy nie// – Wydawnictwo Unia, Katowice 2001 (wydanie VII zmienione), ISBN 83-86250-23-2; stron 48, format >B6 [książka do użytku nie tylko szkolnego; uwaga – nie korzystać ze starszych wydań, bo podają stare, nieaktualne zasady]
 +
 +//Naturalne Planowanie Rodziny, metoda wielowskaźnikowa podwójnego sprawdzenia.// Zeszyt ćwiczeń, tom I: cykle w okresie rozrodczym - – wyd. Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa 2002; ISBN 83-85274-92-8; stron 69, format A4 [60 kart obserwacji cykli z opisem]
 +
 +//(praca zbiorowa pod redakcją Anieli Samoć) – Naturalne planowanie rodziny.// Podręcznik dla nauczycieli NPR – wyd. Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Gdańskiej, Gdańsk 2002 (wyd. III popr.); ISBN 83-902388-0-5; stron 75, format A5 [tzw. „żółta książeczka”; uwaga – poprzednie wydania maja stare zasady metody!]]
 +
 +//(praca zbiorowa pod redakcją prof. Michała Troszyńskiego)// - Naturalne planowanie rodziny. Podręcznik dla nauczycieli naturalnego planowania rodziny – wyd. Polskie Stowarzyszenie Naturalnego Planowania Rodziny, Warszawa 2005; ISBN 83-89621-15-0; stron 232, format B5 [cenna pozycja dla pragnących poszerzyć wiedzę]
 +
 +//Alicja Tusz – Naturalna wieloobjawowa metoda rozpoznawania płodności// – Wyd. WAM, Kraków 1996, ISBN 83-7097-182-2; stron 126, format A5 [knot! zbyt wiele poważnych błędów w opisach fizjologii i metody]
 +
 +**Metoda Thymy (Jan Paweł Mucharski ps. Paul Thyma, USA, Polska)** 
 +
 +//Jan Paweł Mucharski – Naturalne planowanie rodziny// – Lubartów 2001 (wyd. IV poszerzone); ISBN 83-7300-046-1; stron 70, format A5
 +
 +//Paweł Thyma – Godne miłości planowanie potomstwa// – nakładem autora, Warszawa 1992 (wydanie IV poszerzone); stron 80, format A5 [podstawowy podręcznik metody]
 +
 +**Metoda Roetzera (prof. Josef Roetzer - Austria)**
 +
 +//Beata Helizanowicz, Jan Łażewski i Elżbieta Wójcik// - Cykle nietypowe w interpretacji metody objawowo-termicznej wg prof. Józefa Roetzera – Numer specjalny czasopisma „Naturalnego Planowania Rodziny” (grudzień 1999), wyd. „Pro Humana Vita”, Kraków 1999; stron 44, format A4
 +
 +//Karty ćwiczeń na kurs podstawowy – INER,// Warszawa 1997; ISBN 83-907834-0-`1; stron 36, format A4 [przykładowe karty z interpretacją]
 +
 +//Klaudia Kosmala i Henryk Krzysteczko – Odpowiedzialne rodzicielstwo// – Wydawnictwo „Powiernik Rodzin”, Katowice 1996; ISBN 83-85645-039; stron 255, format A5 [cz. II: K. Kosmala – Biologiczne uwarunkowania i konsekwencje rodzicielstwa – tu omówione NPR i metody Roetzera i angielska]
 +
 +//Josef Roetzer – Sztuka planowania rodziny// – Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa 2005; ISBN 83-7146-225-5; stron 128, format >B6 [podręcznik; spis literatury naukowej i wykaz instruktorów metody w Polsce]
 +
 +//Elżbieta Wójcik – Naturalne planowanie rodziny.// Metoda objawowo-termiczna według prof. dra med. J. Roetzera – wyd. Rubikon, Kraków 2002; ISBN 83-88725-16-5, stron 72, format kieszonkowy (14x13 cm)
 +
 +//Małgorzata Wrochna – Będą jednym ciałem...// – Wyd. Apostolicum,  Ząbki 2003; ISBN 83-86345-31-4; stron 128+8; format A5 [o metodzie „własnej” podobnej do Roetzera jest jeden rozdział; ma dużo błędów; odradzamy korzystanie!]
 +
 +
 +**Metoda LMM (Liga Małżeństwo Małżeństwu, Piaseczno, Polska; ....**
 +
 +//Domowy kurs naturalnego planowania rodziny// – Liga Małżeństwo Małżeństwu, Piaseczno .......
 +
 +**Metoda niemiecka (Grupa Robocza NPR, Duesseldorf, Niemcy)**
 +
 +//(praca zbiorowa) - Naturalne planowanie rodziny// - wyd. Diogenes, Grupa Wydawnicza Bertelsmann Media, Warszawa 2001; ISBN 83-7311-139-5; stron 128, format A5 [dobry podręcznik przygotowany przez autorów metody]
 +
 +//(dr) Elizabeth Raith, (dr) Petra Frank i (prof.) Guenter Freundl – Naturalne metody planowania rodziny.// Poradnik medyczny – Springer i PWN, Warszawa 1997; ISBN 83-86637-16-1; stron 264, format A5 [bardzo dobry poradnik opracowany przez współautorów metody; obszerna część naukowa i spis literatury naukowej]
 +
 +**Metoda Kippleyów („amerykańska”, John i Sheila Kippley; CCL, ........USA; w Polsce – LLM, Piaseczno)**
 +
 +//John i Sheila Kippley – Sztuka naturalnego planowania rodziny// – Liga Małżeństwo Małżeństwu, Piaseczno 2002; ISBN 83-86491-52-5; stron 272, format A5 [uwaga – poprzednie wydania są innym tłumaczeniem!]
 +
 +**Opracowania ogólne**
 +
 +//Andrzej Pęczak – Naturalne planowanie rodziny dla opornych// – Wydawnictwo AND, Warszawa 1995; ISBN 83-903847-2-8; stron 144, format A5 [omówione podstawy fizjologiczne i różne metody; spis nauczycieli metod]
 +
 +//(praca zbiorowa pod red. prof. Zbigniewa Szymańskiego) - Płodność i planowanie rodziny.// Kompendium dla pracowników służby zdrowia oraz instruktorów poradnictwa rodzinnego – Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin 2004; ISBN 83-89318-30-X; stron 296, format B5 [omówione metody angielska, Roetzera, polska i Billingsa oraz podstawy naukowe NPR; nieco błędów]
 +
 +
 +//Urszula Dudziak i Alina Deluga – Naturalne planowanie rodziny.// Wybrane zagadnienia – wyd. Fundacja „Nasza Przyszłość”, 2006; ISBN 83-88531-97-2, stron 168, format A5
 +
 +
 +**Inne materiały:**
 + 
 +//„Głos dla życia” –  Magazyn służby życiu i rodzinie.// Dwumiesięcznik, wyd. Fundacja „Głos dla życia”, Poznań; ISSN 1231-20zX
 +
 +//„Naturalne planowanie rodziny”// – miesięcznik
 +
 +//„Zeszyty Naukowe INER”// – nieregularne; zeszyt 1 (2002), z. 2 (2004), z. 3 (2005) [bardzo cenne prace naukowe]
 +
 +**W językach obcych (tylko do metod innych niż wymienione wyżej)**
 +
 +**Metoda CLER (“francuska”; CLER, Paryż, Francja)**
 +
 +//Isabelle & Didier Niclas – Methodes naturelles de regulation des naissances.// Vivre autrement la sexualite – Ed. de l’Emmanuel, Paris (bez daty wydania, 2002?), ISBN 2-914083-24-6; stron 71, format 21x21 cm
 +
 +**Metoda Creighton Model (Thomas W. Hilgers, Omaha, Nebraska, USA)**
 +
 +//(dr) Thomas W. Hilgers – Reproductive Anatomy & Physiology.// A promer for FertilityCare Professionals – Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE 2004 (wyd. II, dodruk III); ISBN 0-9626485-6-6; stron 206+10, 
 +format A4 [wersja skrócona dużego podręcznika]
 +
 +//(dr) Thomas W. Hilgers – The medical & surgical practice of NaProTechnology// – wyd. Thomas W. Hilgers i Pope Paul VI Institute Press, Omaha, NE 2004; ISBN 0-9744147-0-0; stron 1243 (!!), format A4 [poważna praca naukowa o metodzie; w Polsce są tylko 2 egzemplarze!]
  
 
wiki/abc_podrecznikow.txt · ostatnio zmienione: 2007/02/26 22:24 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki