ABC wyznaczania okresu płodności

Drogie Panie,

Ze względu na płodność wspólną małżonków (związaną z czasem przeżycia plemnika i komórki jajowej) wyróżniamy w cyklu kobiecym trzy okresy:

 • okres (dni) niepłodności względnej [na początku cyklu miesiączkowego]
 • okres (dni) niepłodności bezwzględnej [w II fazie cyklu miesiączkowego].

Współczesne metody naturalnego rozpoznawania płodności pozwalają wyznaczyć zarówno początek, jaki i koniec okresu płodności i to na bieżąco. Aby to było możliwe, powinny zostać spełnione poniższe warunki.

 1. Należy nauczyć się jednej z kilku metod obserwacji własnego organizmu (na początek: co i jak obserwujemy, jak notujemy wyniki obserwacji).
 2. Na czas nauki, co najmniej do skoku temperatury lub przez jeden cały cykl, powinno się powstrzymać się od współżycia i stosowania leków hormonalnych (inaczej nie da się rzetelnie wyznaczyć tzw. podstawowego modelu niepłodności charakterystycznego dla danej kobiety).
 3. Należy prowadzić obserwacje tzw. wskaźników płodności zgodnie z wybraną metodą NPR, a więc zmiany temperatury, zmiany śluzu szyjkowego i/lub szyjki macicy.
 4. Obserwacje należy prowadzić systematycznie (codziennie) i zgodnie z regułami wybranej metody (np. ważny jest czas i miejsce pomiary temperatury).
 5. Interpretacje wyników należy prowadzić zgodnie z którąś z uznanych metod NPR (a nie według tzw. „własnej” metody czy też jakiejś „mieszanki” dostępnej w internecie lub znalezionej w nieodpowiedniej książce).
 6. O ile możności powinno się unikać stosowania różnych leków a także środków hormonalnych, z natury swej zaburzających naturalny przebieg cyklu (np. niektóre leki blokują jajeczkowanie i obserwacje są wtedy bezwartościowe).
 7. Należy umieć oddzielić, jeśli to możliwe, wpływ leków od właściwego przebiegu zmian w organizmie.
 8. Należy pamiętać, że odpowiedzialność za wyznaczenie okresu płodności a także konsekwencje ewentualnej pomyłki ponosi wyłącznie para prowadząca obserwacje i interpretację cyklu. Nie odpowiadają za to ani eksperci, ani „28dni”.
 9. Należy więc pamiętać, że właśnie dlatego „28dni” nie wyznacza automatycznie dni płodności; to musi być zrobione ręcznie przez samych użytkowników programu.
 10. Program „28dni” udostępnia tylko narzędzie, ale decyzja o jego wykorzystaniu należy wyłącznie do samych użytkowników. Nawet, gdy pytaja o coś ekspertów lub kogoś innego z użytkowników, to ostateczną decyzję muszą podjąć sami.
 11. Korzystanie z innych pomocy (np. testów owulacji i testów ciążowych) jest niewskazane, bo odwraca uwagę od obserwowania własnego organizmu. Jest też pewną oznaką niewiary w możliwości samoobserwacji, co obniża jakość prowadzonych obserwacji i motywację do korzystania z zalet NPR.
 12. Należy też pamiętać, że dla doprowadzenia do poczęcia dziecka, jak i do odłożenia poczęcia w czasie, wystarczy znajomość okresu płodności a nie jest konieczne poszukiwanie „dnia owulacji”. Zresztą metodami NPR nie można wyznaczyć dnia owulacji, jest to osiągalne tylko przez stały monitoring USG!
 13. Podczas nauki należy zachować spokój, nie myśleć stale o obserwacjach i ich wynikach. Samoobserwacja powinna stanowić rutynową czynność (jak mycie zębów, czesanie się czy gotowanie). Zbyt wielkie napięcie włożone w prowadzenie obserwacji oraz stałe oczekiwanie na wynik, może zaburzać przebieg cyklu utrudniając interpretację i pogarszając stan psychiczny użytkowniczki.
 14. Szczegóły dotyczące sposobu wyznaczania okresu płodnego zawarte są w opisach konkretnych metod NPR.

autor: petomasz

 
wiki/abc_wyznaczania_okresu_plodnosci.txt · ostatnio zmienione: 2007/03/26 14:56 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki