Choragon (Gonadotropina kosmówkowa)

chorionic gonadotropin

hormonum G03GA == Działanie: == Hormon powstający w łożysku (glikoproteina), uzyskiwany w celach leczniczych przez ekstrakcję z moczu kobiet ciężarnych. Składa się on z dwóch podjednostek: a i b. Podjednostka a gonadotropiny kosmówkowej ma identyczną budowę, jak podjednostki a gonadotropin wydzielanych przez przysadkę mózgową. Podjednostki b różnią się między sobą sekwencją aminokwasów. Gonadotropina kosmówkowa wykazuje aktywność hormonu luteinizującego - LH oraz minimalną aktywność FSH. W organizmie LH powoduje owulację, tworzenie ciałka żółtego w jajnikach oraz kontroluje wytwarzanie progesteronu przez ciałko żółte. W ciąży hCG wydzielana jest przez łożysko i zastępuje gonadotropiny przysadkowe, których wydzielanie hamowane jest przez duże stężenie estrogenów i progesteronu. hCG stymuluje funkcję wewnątrzwydzielniczą ciałka żółtego. U mężczyzn podawanie hCG powoduje zwiększenie stężenia testosteronu i estrogenów. Odpowiednio dawkowana zwiększa stężenie testosteronu 24 h po podaniu, który maksymalne stężenie osiąga po 58 h, utrzymujące się 4-5 dni po przerwaniu podawania. Działanie hCG zależy od 2 czynników: długiego t1/2 w osoczu po podaniu i.m. oraz prawdopodobnie długiego t1/2 w komórkach (dłuższy niż w osoczu). Dlatego działanie biologiczne jest dłuższe niż czas eliminacji z osocza.

== Wskazania: == U kobiet: niepłodność spowodowana niewydolnością podwzgórzowo-przysadkową (I i II grupa wg WHO). Indukcja jajeczkowania u pacjentek z zespołem wielotorbielowatych jajników (z dużą ostrożnością). Monitorowana hiperstymulacja jajników w celu uzyskania komórek jajowych do zapłodnienia pozaustrojowego. U mężczyzn: leczenie substytucyjne w przypadku hipogonadyzmu hipogonadotropowego, leczenie zaburzeń zstępowania jąder, indukcja spermatogenezy w przebiegu zaburzeń układu podwzgórzowo-przysadkowego, opóźnione dojrzewanie związane z niedomogą gonadotropową przysadki.

== Przeciwwskazania: == Nadwrażliwość na hCG. U kobiet: torbiele jajników, krwawienia z dróg rodnych o nieustalonej etiologii, nowotwory sutka, endometrium lub jajnika, pierwotna niewydolność jajników, objawy zespołu hiperstymulacji jajników, hiperprolaktynemia o nieznanej przyczynie. U mężczyzn: rak sutka, rak gruczołu krokowego, przedwczesne dojrzewanie płciowe. U obydwu płci: niedoczynność tarczycy i(lub) nadnerczy, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, padaczka, migrena, astma oskrzelowa.

== Interakcje: == Nie są znane.

== Działanie niepożądane: == Reakcje alergiczne, osutka, ból w miejscu podania. Kobiety: zespół hiperstymulacji jajników, ciąża wielopłodowa. Mężczyźni: obrzęki, zatrzymanie sodu i wody, bóle głowy, zmęczenie, ginekomastia, przedwczesne dojrzewanie.

== Ciąża i laktacja: == Kategoria C. Zachować ostrożność w okresie karmienia piersią.

== Dawkowanie: == Lek podawany i.m., dawkowanie indywidualne zależne od istniejących wskazań i odpowiedzi klinicznej. Przykłady: == kobiety - obecnie rutynowo stosuje się wraz z pozostałymi gonadotropinami; po wcześniejszej stymulacji HMG lub FSH, gdy średnica pęcherzyka wynosi 17-19 mm, a stężenie estradiolu w surowicy wynosi 250-500 pg/ml, podaje się hCG najczęściej w dawce 5000 j.m. Protokół dawkowania w niskodawkowym leczeniu niepłodnych kobiet z zespołem wielotorbielowatych jajników: po uprzednim przygotowaniu przez podanie od 1. dnia cyklu początkowo 0,7 amp. (52 j.m./d) menotropin aż do osiągnięcia stężenia estrogenów tuż przed owulacją, gdy średnica pęcherzyka wynosi 17 mm podaje się jednorazowo 5000 j.m. hCG. Podczas leczenia obowiązuje monitorowanie stężeń estradiolu i LH oraz pomiar średnicy pęcherzyków za pomocą USG. Mężczyźni - leczenie wnętrostwa wg zaleceń WHO: i.m. niemowlętom 250 j.m. 2 razy w tyg. przez 5 tyg., do 6. rż. 500 j.m. 2 razy w tyg. przez 5 tyg., po 6. rż. 1000 j.m. 2 razy w tyg., przez 5 tyg. == Hipogonadyzm hipogonadotropowy == wg Santena i Paulsena: 4000 j.m. 3 razy w tyg., wg Weinsteina i Reitza: 5000 j.m. 3 razy w tyg., wg Klingmuellera i wsp.: 2500 j.m. 2 razy w tyg., wg Demura i wsp.: 3000 j.m. 3 razy w tyg. Podawanie hCG w powyższych dawkach umożliwia utrzymanie stacjonarnego, prawidłowego stężenia testosteronu w surowicy podczas przewlekłego leczenia oraz pojawienie się dojrzałości płciowej. Skojarzone podawanie hCG i HMG w leczeniu substytucyjnym: 4000 j.m. hCG 2 razy w tyg. w ciągu 6-8 tyg., a następnie podaje się 1500-2000 j.m. hCG równocześnie
z 1 amp. HMG (75 j.m. FSH + 75 j.m. LH) 3 razy w tyg. przez przynajmniej 3 mies.

== Uwagi == Ciąże w wyniku indukowania owulacji za pomocą preparatów gonadotropowych cechuje zwiększone ryzyko
wystąpienia poronień. Częściej występują ciąże mnogie.

Preparaty

gonadotropin chorionic

Źródło: http://www.sfd.pl/%2A%2A%2A_Mini_Encyklopedia_%2A%2A%2A-t213335-s4.html

Choragon®5000 (Gonadotrophinum chorionicum)

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych 5000j.m.

Skład: 1 ampułka z proszkiem zawiera: Substancja czynna: Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG) 5000j.m. Substancje pomocnicze: Mannitol 6mg Wodorotlenek sodu q.s. do pH6,5-7,5 1 ampułka z 1 ml rozpuszczalnika zawiera: chlorek sodu 9mg woda do wstrzykiwań 995,0mg kwas solny, rozc. q.s. do pH57

Opis działania Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HCG), wytwarzana przez łożysko, otrzymywana jest z moczu ciężarnych kobiet. Mechanizm działania HCG jest taki jak hormonu 1uteinizujacego (LH) przysadki. HCG stymuluje wytwarzanie progesteronu i estradiolu w jajnikach. Domięśniowe podanie HCG kobietom, u których stwierdzono dojrzale pęcherzyki Graafa, wywołuje owulację po około 36 godzinach po podaniu. Kilkakrotne wstrzyknięcie HCG powoduje podtrzymanie czynności ciałka żółtego i fazy wydzielniczej endometrium. U chłopców i mężczyzn HCG pobudza wytwarzanie w jądrach testosteronu i innych hormonów płciowych, takich jak: dihydrotestosteron, 17OH- progesteron i estradiol. Działanie to jest wykorzystywane w leczeniu hipogonadyzmu hipogonadotropowego, wnętrostwa i opóźnionego dojrzewania płciowego.

Wskazania do stosowania U kobiet:

wywoływanie jajeczkowania (jeśli wskazane, po leczeniu stymulującym wzrost pęcherzyków Graafa) podtrzymanie czynności ciałka żółtego u kobiet z jego niewydolnością U mężczyzn:

wnętrostwo nie wynikające z przyczyn anatomicznych opóźnione dojrzewanie płciowe hipogonadyzm hipogonadotropowy, równocześnie z leczeniem ludzką gonadotropiną menopauzalną, HMG W celach diagnostycznych:

u dzieci w diagnostyce różnicowej wnętrostwa i wrodzonego braku jąder w celu oceny czynności jader u pacjentów z hipogonadyzmem hipogonadotropowym przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pobudzającego. Przeciwwskazania nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu U kobiet:

nadmierne pobudzenie jajników guzy zależne od działania hormonów płciowych U mężczyzn:

wnętrostwo pochodzenia organicznego (po zabiegach operacyjnych w okolicy pachwinowej, nieprawidłowe ponadpowięziowe położenie jader, przepuklina pachwinowa) guzy zależne od działania hormonów płciowych Ostrzeżenia Ostrożnie stosować w pacjentów, u których zatrzymanie wody w organizmie może być niebezpieczne, np. u pacjentów z niewydolnością krążenia, chorobami serca, niewydolnością nerek, migreną, astmą, padaczką. W przypadku leczenia niepłodności u kobiet należy za pomoc badania ultrasonograficznego, badania cytohormonalnego wymazu z szyjki macicy i stężenia estradiolu w surowicy kontrolować stopień czynności jajników przed zastosowaniem HCG. W razie wystąpienia objawów nadmiernego pobudzenia jajników należy przerwać leczenie. Wywoływanie jajeczkowania podawaniem HCG w połączeniu z HMG może powodować wzrost ryzyka wystąpienia ciąży mnogiej.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią HCG podawane w przypadku niewydolności fazy lutealnej pobudza wytwarzanie progesteronu przez co ułatwia implantację zapłodnionej komórki jajowej. Poza tym nie ma innych wskazań do podawania HCG w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ leku na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną. Jak dotąd nieznany.

Oddziaływanie z innymi lekami Nadmierne pobudzenie czynności jajników najczęściej spowodowane jest leczeniem skojarzonym z ludzką gonadotropiną menopauzalną (menotropiną, HMG) lub klomifenem. Oddziaływanie z innymi lekami jest nieznane.

Dawkowanie i sposób stosowania U kobiet

wywoływanie jajeczkowania - jednorazowo podaje się domięśniowo 5000 lub 10000 j.m. podtrzymywanie czynności ciałka żółtego - 1500 do 5000 j.m. HCG podaje się domięśniowo, np. trzeciego, szóstego i dziewiątego dnia po owulacji. U mężczyzn:

wnętrostwo u chłopców w wieku do 2 lat i powyżej 6 lat - zwykle podaje się domięśniowo od 500 do 2000 j.m. HCG na tydzień przez 5 tygodni. W szczególności chłopcom w wieku od 3 do 6 lat można podać domięśniowo 1500j.m. HCG na tydzień przez 3 tygodnie, jeśli wskazane, równocześnie z gonadoreliną (gonadoliberyną, GnRH).

opóźnione dojrzewanie płciowe - 1500j.m. HCG 2 do 3 razy w tygodniu domięśniowo przez 3 miesiące. hipogonadyzm hipogonadotropowy (równocześnie z ludzką gonadotropiną menopauzalną) – 1500 do 6000 j.m. HCG domięśniowo raz w tygodniu. W celach diagnostycznych - w diagnostyce różnicowej wnętrostwa i wrodzonego braku jąder oraz w celu oceny funkcjonowania jąder u pacjentów z hipogonadyzmem hipogonadotropowym przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pobudzającego podaje się jednorazowo domięśniowo 5000 j.m. preparatu Choragon®.

Działania niepożądane U kobiet: Podczas leczenia HCG w połączeniu z 1udzka gonadotropiną menopauzalną lub klomifenem może dojść do nadmiernego pobudzenia czynności jajników. Prowadzi to do powstawania dużych torbieli z tendencją do pękania, gromadzenia się płynu w jamie brzusznej i klatce piersiowej oraz powikłań zakrzepowo-zatorowych. Działania niepożądane mogą wystąpić z większym nasileniem u pacjentek w ciąży. U mężczyzn: może pojawić się przejściowe lub długotrwale powiększenie gruczołów sutkowych, powiększenie gruczołu krokowego, trądzik, zatrzymanie wody w organizmie, powiększenie rozmiarów penisa, samoistne erekcje. Bardzo rzadko obserwowano niewielkie zaburzenia emocjonalne podobne do tych, jakie mogą wystąpić w początkowej fazie okresu dojrzewania.

Długotrwale podawanie preparatu może prowadzić do powstania przeciwciał przeciwko HCG.

Sposób postępowania po przedawkowaniu W czasie równoczesnego stosowania HCG z 1udzką gonadotropiną menopauzalną lub klomifenem może dojść do nadmiernego pobudzenia czynności jajników u kobiet i przedłużającej się ginekomastii u mężczyzn. Leczenie nie jest konieczne w przypadku pobudzenia jajników o niewielkim nasileniu, objawiającym się ich powiększeniem (5-7cm), wzrostem poziomu sterydów w surowicy i bólami brzucha. Pacjentka powinna jednak pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską. Kontrola lekarska i leczenie objawowe są wskazane, gdy wielkość jajników wynosi 810cm, występują bóle brzucha, nudności i wymioty. Leczenie szpitalne jest konieczne w przypadku znacznego powiększenia jajników (powyżej 10cm), gromadzenia się płynu w jamie brzusznej i klatce piersiowej z powiększeniem obwodu brzucha, bólami brzucha i dusznością oraz zwiększenia lepkości krwi, ilości hemoglobiny i płytek krwi z możliwością wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

Okres ważności 3 lata

Przed zastosowaniem należy sprawdzić termin ważności podany na opakowaniu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Sposób przechowywania Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 20°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Dostępne opakowania Opakowanie Choragon® 1500 zawiera:

3 ampułki proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m. 3 ampułki z 1 ml rozpuszczalnika każda

Opakowanie Choragon® 5000 zawiera: 3 ampułki proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 5000 j.m. 3 ampułki z 1 ml rozpuszczalnika każda

Wydaje się z przepisu lekarza

Nazwa i adres wytwórcy Ferring GmbH Wittland 11 D-24109 Kiel Niemcy

Świadectwo Rejestracji MZ Nr 8608 Data sporządzenia ulotki: październik 2000

Źródło:http://leki-informacje.pl/indeks,show,1,398,choragon_5000.html

 
wiki/choragon_gonadotropin_chorionic.txt · ostatnio zmienione: 2008/11/03 22:49 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki