Co to jest Adopcja

Adopcja inaczej przysposobienie - to taki stosunek prawny, jaki istnieje między rodzicami a dzieckiem. Zarówno nowi rodzice wobec dziecka, jak i dziecko wobec rodziców, nabywa prawa i obowiązki takie, jak w naturalnej rodzinie. Dziecko przyjmuje nazwisko rodziców. Adopcję orzeka sąd rodzinny. Adopcja jest trwała i poza szczególnymi przypadkami nie można jej rozwiązać.

Jakie warunki trzeba spełnić, by rozpocząć starania o adopcję? Rodzina lub osoba samotna, która myśli o przysposobieniu dziecka powinna w pierwszej kolejności skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Adopcyjno Opiekuńczym. Najczęściej w rozmowie telefonicznej pracownik ośrodka umawia rodzinę na spotkanie z osobą zajmującą się adopcjami. Podczas pierwszego spotkania kandydaci na rodziców adopcyjnych zostają szczegółowo zapoznani z dalszą procedurą. Podstawowe wymagania wobec kandydatów są określone przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, który mówi, że: „Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego” oraz, że „między przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku”. Te bardzo ogólne wymagania są weryfikowane przez Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, a w dalszej kolejności i ostatecznie przez Sąd. Podczas pierwszej rozmowy z pracownikiem Ośrodka kandydaci dowiadują się o wszystkich zaświadczeniach, jakie są konieczne do rozpoczęcia procedury adopcyjnej w tym Ośrodku.

W większości Ośrodków w Polsce wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia:

  • odpis zupełny aktu małżeństwa
  • zaświadczenie o niekaralności w formie wypisu z rejestru skazanych
  • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza pierwszego kontaktu dla obojga kandydatów osobno
  • zaświadczenie o braku zdrowotnych przeciwwskazań do adopcji wydane przez lekarza psychiatrę dla każdego z kandydatów osobno; może to być zaświadczenie od lekarza prowadzącego gabinet prywatny
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i o zarobkach; jak wyżej; w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wypis z rejestru oraz PIT za ostatni rok
  • opinia z zakładu pracy
  • rekomendacje przyjaciół i znajomych pisane odręcznie z podanym adresem

Niektóre z Ośrodków wymagają również zaświadczeń o bezpłodności czy, jak w przypadku Ośrodków katolickich, zaświadczeń od proboszcza parafii, na terenie, której mieszkają kandydaci.

Czyje dzieci można adoptować? Do adopcji czyli przysposobienia mogą trafić dzieci, których sytuacja prawna jest jasna i ściśle określona. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy:

  • rodzice dziecka zostali pozbawieni przez Sąd władzy rodzicielskiej
  • rodzice przed Sądem wyrazili zgodę na przysposobienie ich dziecka ze wskazaniem lub bez wskazania osoby przysposabiającej
  • rodzice dziecka są nieznani, a jego sytuacja prawna i personalia zostały ustalone sądownie

Czy można adoptować dziecko będące obywatelem innego państwa? We wszystkich sprawach związanych z adopcją dziecka z zagranicy lub adopcją polskiego dziecka związaną z jego przemieszczeniem poza granice naszego kraju należy kontaktować się z:

1. Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczym w Warszawie ul. Nowogrodzka 75, 02-018 Warszawa, tel. 022/621-10-75, 622-03-70, 622-03-71 lub 72.

2. Krajowy Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy TPD, 00-950 Warszawa, ul. Jasna 26, tel. 022/827-78-44, 022/826-08-74, 022/827-76-51.

3. Katolicki Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Warszawie, ul. Grochowska 194/196, tel. 022/610-61-23, tel. 0504/100-455.

Lista Ośrodków Adopcyjno - Opiekuńczych znajduje się tu: http://wiki.28dni.pl/wiki:adopcja proszę o nanoszenie aktualnych danych w przypadku, gdy opublikowane okażą się błędne.

 
wiki/co_to_jest_adopcja.txt · ostatnio zmienione: 2006/11/23 22:34 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki