Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

wiki:macierzynski_dzialalnosc [2006/10/26 23:27] (aktualna)
Linia 1: Linia 1:
 +Ubebezpieczonej, która przystapiła do dobrowolnego ubezieczenia chorobowego z tytułu rowadzenia działaloności dospodarczej i w okresie objetym tym ubezpieczeniem:\\ 
 +- urodziła dziecko, \\ 
 +- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 1 roku i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, \\ 
 +- przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 1 roku w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, \\ 
 +przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.\\ 
 +
 +Wysokość zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa powyżej, wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku. \\ 
 +Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli ubezpieczenie chorobowe trwa krócej niż 12 miesięcy kalendarzowych, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny przychód za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia.\\ 
 +Za przychód uwzględniany przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku uważa się kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, dalej zwany podstawą wymiaru składek. \\ 
 +
 +Jeżeli w okresie 12 miesięcy kalendarzowych, o których mowa, przychód uległ zmniejszeniu wskutek niewykonywania działalności w okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego albo ćwiczeń wojskowych, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego: 
 +- wyłącza się przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał działalność przez mniej niż połowę miesiąca,\\ 
 +- przyjmuje się (bez uzupełniania) przychód za miesiące, w których ubezpieczony wykonywał działalność przez co najmniej połowę miesiąca.\\ 
 +
 +[[JEMMA]] październik 2006
  
 
wiki/macierzynski_dzialalnosc.txt · ostatnio zmienione: 2006/10/26 23:27 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki