1. Część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać ojciec dziecka. Warunkiem jest wykorzystanie przez kobietę po porodzie nie mniej niż 14 tygodni urlopu. Aby to zrobić ojciec musi złożyć u swojego pracodawcy pisemny wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Nastepnie matka składa w swojej firmie pisemny wniosek, że rezygnuje z części urlopu, załączając do niego zaświadczenie z firmy ojca, na którym będzie potwierdzenie o terminie rozpoczęcia przez niego urlopu macierzyńskiego. Kobieta musi złożyć ten wniosek nie później, niż na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Podstawa prawna:
Kodeks pracy, Art.180
§ 5. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego,
ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu; w takim
przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego udziela się pracownikowi
- ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek.
§ 6. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części
urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy;
do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika
- ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia
urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie
urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu
macierzyńskiego przez pracownicę.

2. W razie śmierci matki dziecka, również ojciec dziecka ma prawa wykorzystać urlop macierzyński

Podstawa prawna:
Kodeks pracy, Art.180
§ 7. W razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego, pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko przysługuje prawo do niewykorzystanej części tego urlopu.

3. W sytuacjach wymienionych wyżej zasiłek macierzyński wypłacany jest ojcu dziecka.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Art.29
4. W razie śmierci ubezpieczonej lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, jeżeli przerwą zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
4a. W razie skrócenia okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego na wniosek ubezpieczonej - matki dziecka po wykorzystaniu przez nią zasiłku za okres co najmniej 14 tygodni, zasiłek ten przysługuje ubezpieczonemu-ojcu dziecka, który uzyskał prawo do urlopu macierzyńskiego lub przerwał działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

JEMMA wrzesień 2006

 
wiki/macierzynskie_dla_ojca.txt · ostatnio zmienione: 2006/09/03 20:44 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki