Składnia formatowania

DokuWiki obsługuje prosty język znaczników, dzięki któremu pliki z danymi są najprostsze, jak to tylko możliwe. Na tej stronie znajdziesz informacje o znacznikach, których możesz używać podczas edytowania tekstu. Możesz także podejrzeć źródło tej strony, klikając przycisk Edit this page na dole strony. Jeśli chcesz potestować znaczniki, użyj strony playground. Niektóre znaczniki są także dostępne poprzez quickbuttons, czyli guziki w polu edycji.

Podstawowe formatowanie tekstu

DokuWiki obsługuje pogrubienie, pochylenie, podkreślenie oraz tekst maszynowy . Oczywiście możesz połączyć wszystkie znaczniki.

DokuWiki obsługuje **pogrubienie**, //pochylenie//, __podkreślenie__ oraz tekst ''maszynowy'' . 
Oczywiście możesz   **__//''połączyć''//__** wszystkie znaczniki.

Możesz używać także indeksów dolnych oraz górnych.

Możesz używać także indeksów <sub>dolnych</sub> oraz <sup>górnych</sup>.

Możesz oznaczyć coś jako usunięte.

Możesz oznaczyć coś jako <del>usunięte</del>.

Akapity są tworzone z pustych linii. Jeśli chcesz złamać linię bez akapitu, użyj podwójnego backslasha oraz spacji.

To jest łamany tekst
Zauważ, że backslashe są rozpoznawane tylko na końcu linii
lub gdy za nimi znajduje się
spacja. \\bez niej otrzymujemy takie coś.

To jest łamany tekst\\ Zauważ, że backslashe 
są rozpoznawane tylko na końcu linii\\
lub gdy za nimi znajduje się\\ spacja. \\bez niej otrzymujemy takie coś.

Łamania tekstu powinno się używać tylko w razie konieczności.

Linki

DokuWiki obsługuje kilka możliwości tworzenia linków.

Linki zewnętrzne

Zewnętrzne linki są rozpoznawane automatycznie (np. www.google.com), można też ustawić nazwę linku Link do google. Adresy e-mail również są rozpoznawalne (np. lol@lol.org)

Zewnętrzne linki są rozpoznawane automatycznie (np. www.google.com), 
można też ustawić nazwę linku [[http://www.google.com|Link do google]].
Adresy e-mail również są rozpoznawalne (np. <lol@lol.org>

Linki wewnętrzne

Linki wewnętrzne tworzy się używając nawiasów kwadratowych np. wiki:link lub z dodatkowym tytułem Link . Nazwy stron wiki są automatycznie konwertowane na tak aby zawierały tylko małe litery, znaki specjalne są zabronione.

Linki wewnętrzne tworzy się używając nawiasów kwadratowych np. [[doku>wiki:link]] lub z dodatkowym
tytuem[[doku>wiki:link|Link]] . Nazwy stron wiki są automatycznie konwertowane na tak aby zawierały tylko małe
litery, znaki specjalne są zabronione.

Można używać namespaces używając dwukropka w nazwie strony.

Można używać [[wiki:namespaces]] używając dwukropka w nazwie strony.

Po więcej informacji o namespace'ach zapraszam tu : wiki:namespaces

Możliwe jest również linkowanie do konkretnych sekcji. Wystarczy dodać nazwę przed znakiem ”#”. Link do this Section

Link do [[syntax#internal|this Section]]

Uwagi:

 • Linki do istniejących stron są wyświetlane inaczej niż linki do stron nie istniejących.
 • DokuWiki nie używa domyślnie CamelCase do automatycznego tworzenia linków, ale to zachowanie może być wymuszone w pliku konfiguracyjnym. Wskazówka: Jeśli DokuWiki jest linkiem, oznacza że jest to włączone.
 • Kiedy zmienia sie nagłówek sekcji, zmienia sie też jego adres, więc nie polegaj zbytnio na takich odnosnikach.

Interwiki

DokuWiki wspiera odnosniki wiki:interwiki. To szybkie linki do innych Wiki. Np. to jest link do wikipedycznej strony o wikipediach(poprawcie to :p) Wiki

DokuWiki wspiera odnosniki [[doku>wiki:interwiki]]. To szybkie linki do innych Wiki.
Np. to jest link do wikipedycznej strony o wikipediach(poprawcie to :p) [[wp>Wiki]]

Windows Shares

Windows shares like this are recognized, too. Please note that these only make sense in a homogenous user group like a corporate Intranet.

Windows Shares like [[\\server\share|this]] are recognized, too.

Notes:

 • For security reasons direct browsing of windows shares only works in Microsoft Internet Explorer per default (and only in the „local zone”).
 • For Mozilla and Firefox it can be enabled through the config option security.checkloaduri but this is not recommended
 • See 151 for more info

Linki do obrazków

Możesz także użyć obrazka jako linku do innej (wewnętrznej lub zewnętrznej) strony, łącząc składnie dla odsyłaczy i obrazków - zobacz na ponizszym przykładzie:

[[http://www.php.net|{{wiki:dokuwiki-128.png}}]]

Zauważ:Formatowanie obrazków to jedyne dopuszczalne formatowanie w nazwach linków.

Przypisy

Możesz dodać przypis 1) obejmując go podwójnym nawiasem okrągłym.

Możesz dodać przypis ((To jest przypis)) obejmując go podwójnym nawiasem okrągłym.

Podział na działy

Możesz użyć do pieciu róznych poziomów nagłówków by zorganizować treść. Jeśli wstawisz więcej niż trzy nagłówki zostanie wygenerowany automatycznie spis treści. Można go wyłaczć przez wpisanie w tresci ciągu ~~NOTOC~~

Nagłówek rzędu 3

Nagłówek rzędu 4

Nagłówek rzędu 5
==== Nagłówek rzędu 3 ====
=== Nagłówek rzędu 4 ===
== Nagłówek rzędu 5 ==

Używając czterech lub więcej myślników utworzysz poziomą linię.


Obrazki i inne pliki

Możesz osadzać zewnątrzne i wewnętrzne images za pomocą nawiasów klamrowych. Opcjonalnoe możesz nadać im rozmairy.

Rzeczywisty rozmiar:

Rozmiar zmieniony wzgledem szerokości:

Rozmiar zmieniony wzglądem szerokości i wysokości:

Przeskalowany obrazek z zewnątrz: www.agh.edu.pl_images_a0.jpg

Rzeczywisty rozmiar:                {{wiki:dokuwiki-128.png}}
Rozmiar zmieniony wzgledem szerokości:       {{wiki:dokuwiki-128.png?50}}
Rozmiar zmieniony wzglądem szerokości i wysokości: {{wiki:dokuwiki-128.png?200x50}}
Przeskalowany obrazek z zewnątrz:         {{http://www.agh.edu.pl/images/a0.jpg?200x100}}

Używając prawo lub lewostronnie spacji możesz ustalić wyrównanie:

{{ wiki:dokuwiki-128.png}}
{{wiki:dokuwiki-128.png }}
{{ wiki:dokuwiki-128.png }}

Możesz także dodać tytuł (wyświetlany przez większość przeglądarek jako tooltip).

To jest podpis podpis

{{ wiki:dokuwiki-128.png |To jest podpis podpis}}

Jeśli wpiszesz adres który nie wskazuje na plik graficzny (gif,jpeg,png), zostanie on wyświetlony jako link tekstowy.

Listy

Dokuwiki wspiera uporządkowane i nieuporządkowane listy. By utworzyć element listy, rozpocznij linie dwoma spacjami a nastepnie uzyj * dla listy nieuporządkowanej lub - dla listy uporządkowanej.

 • To jest lista
 • To jest jej drugi element
  • Możesz stworzyć kilka poziomów
 • Kolejny element
 1. A to lista uporządkowana
 2. Kolejny Element
  1. Użyj wcięć by stworzyć poziomy
 3. To wszystko
 * To jest lista
 * To jest jej drugi element
  * Możesz stworzyć kilka poziomów
 * Kolejny element

 - A to lista uporządkowana
 - Kolejny Element
  - Użyj wcięc by stworzyć poziomy
 - To wszystko

Emotikony

DokuWiki zamienia powszechnie używane emotikony na ich graficzne odpowiedniki. Więcej emotek moze być umieszczonych w katalogu smiley i skonfigurowanych w pliku conf/smileys.conf. Oto przegląd emotek dostępnych w DokuWiki.

 • 8-) 8-)
 • 8-O 8-O
 • :-( :-(
 • :-) :-)
 • =) =)
 • :-/ :-/
 • :-\ :-\
 • :-? :-?
 • :-D :-D
 • :-P :-P
 • :-O :-O
 • :-X :-X
 • :-| :-|
 • ;-) ;-)
 • ^_^ ^_^
 • :?: :?:
 • :!: :!:
 • LOL LOL
 • FIXME FIXME
 • DELETEME DELETEME

Typografia

DokuWiki potrafi zamieniać proste znaki na ich typograficzne odpowiedniki. Oto przykłady rozpoznawanych znaków.

→ ← ↔ ⇒ ⇐ ⇔ » « – — 640×480 © ™ ® „Pomyślał 'It's a man's world'…”

-> <- <-> => <= <=> >> << -- --- 640x480 (c) (tm) (r)
"Pomyślał 'It's a man's world'..."

Prosze zauważyć że ta konwersja może być wyłączona w pliku konfiguracyjny.

Cytowanie

Czasami chcesz oznaczyć tekst jako odpowiedź lub komentarz. Możesz do tego celu uzyć następującej składni:

I think we should do it

> No we shouldn't

>> Well, I say we should

> Really?

>> Yes!

>>> Then lets do it!

I think we should do it

No we shouldn't
Well, I say we should
Really?
Yes!
Then lets do it!

Tabele

DokuWiki posiada prostą składnie do wstawiana tabel.

Nagłówek 1 Nagłówek 2 Nagłówek 3
Rząd 1 Kol 1 Rząd 1 Kol 2 Rząd 1 Kol 3
Rząd 2 Kol 1 połączone kolumny (zauważ podwójny pipe)
Rząd 3 Kol 1 Rząd 2 Kol 2 Rząd 2 Kol 3

Rzędy tabeli muszą czczynać się od | dla normalnych rzędów lub ^ dla rzędów nagłówkowych.

^ Nagłówek 1   ^ Nagłówek 2    ^ Nagłówek 3       ^
| Rząd 1 Kol 1  | Rząd 1 Kol 2   | Rząd 1 Kol 3      |
| Rząd 2 Kol 1  | połączone kolumny (zauważ podwójny pipe) ||
| Rząd 3 Kol 1  | Rząd 2 Kol 2   | Rząd 2 Kol 3      |

Aby połaczyć komórki w poziomie, zrób następną komórke zupełnie pustą jak na powyższym przykładzie. Upewnij się, że wstawiłeś taką samą ilość separatorów komórek.

Również pionowe nagłówki w tabeli są dopuszczalne:

Nagłówek 1 Nagłówek 2
Nagłówek 3 Rząd 1 Kol 2 Rząd 1 Kol 3
Nagłówek 4 tym razem komórki nie są złączone
Nagłówek 5 Rząd 2 Kol 2 Rząd 2 Kol 3

Jak widać o formatowaniu decyduje separator komórki wstawiony przed nią.

|       ^ Nagłówek 1             ^ Nagłówek 2     ^
^ Nagłówek 3  | Rząd 1 Kol 2           | Rząd 1 Kol 3    |
^ Nagłówek 4  | tym razem komórki nie są złączone |           |
^ Nagłówek 5  | Rząd 2 Kol 2           | Rząd 2 Kol 3    |

Zauważ: Pionowe połaczenie komórek (rowspan) nie jest mozliwe.

Możesz wyrównać zawartość komórek tabeli. Dodaj poprostu przynajmnej dwie spacje na przeciwnym końcu tekstu: Dodaj dwie spacje po lewej by wyrównać do prawej, dwie spacje po prawej by wyrównać do lewej i przynajmniej po dwie spacje po obu stronach tekstu aby go wyśrodkować.

Tabela z wyrównaniem
prawostronnym środkowym lewostronnym
lewostronnym prawostronnym środkowym
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A tak wygląda kod tego przykładu:

^      Tabela z wyrównaniem      ^^^
|      prawostronnym|      środkowym  |lewostronnym      |
|lewostronnym      |      prawostronnym|    środkowym    |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

Nieprzetworzone bloki

Mozesz wstawić nieprzetworzone bloki tekstu wcinając je przynajmniej 2 spacjami (jak w poprzednim przykładzie) lub używając tagów code lub file.

To jest preformatowany kod, spacje są zachowane w ten       <-sposób
To jest własciwie takie samo, ale możesz użyć tego by pokazać że cytujesz plik

Aby parser zupełnie zignorował obszar (np. nie dokonywał na nim formatowania), umieść go w tagach nowiki lub nawet prościej, za pomocą podwójnego znaku procentu %%.

To jest tekst który zawiera adres http://is.fizyk.org i **formatowanie**, ale nie jest on przetworzony

Zobacz źródło tej strony, aby zobaczyć jak używac tych bloków.

1) To jest przypis
 
wiki/syntax.txt · ostatnio zmienione: 2010/05/09 12:02 (edycja zewnętrzna)
 
Recent changes RSS feed Driven by DokuWiki